Fiskerinæringen jubler over oljekrisen

Bedre tilgang på dyktig bemanning og lavere utgifter er blant følgene av lav oljepris.

Noen av de som virkelig skor seg, er en av Norges største ringnotflåter i Austevoll. I strålende vestlandsvær sklir båtene ut fjorden, til reder Inge Halstensens store glede. Han er reder i Halstensen Holding. - Det har den umiddelbare effekten av at vi sparer ganske mye penger.