DOPING: I WADAs siste rapport kommer Russland dårligst ut - men tallene må ses i sammenheng med hvor mange tester hvert land gjennomfører. Innfelt er Darya Pishchalnikova, diskoskasteren som i 2013 ble utestengt fra all idrett i ti år på grunn av doping. Foto: AP Photo. Montasje: TV 2.
DOPING: I WADAs siste rapport kommer Russland dårligst ut - men tallene må ses i sammenheng med hvor mange tester hvert land gjennomfører. Innfelt er Darya Pishchalnikova, diskoskasteren som i 2013 ble utestengt fra all idrett i ti år på grunn av doping. Foto: AP Photo. Montasje: TV 2.

Ny rapport: Disse landene blir oftest tatt i doping

Ni nordmenn tatt for doping i 2013. I Russland var tallet 225.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere denne uken gikk Verdens antidopingbyrå (WADA) ut med statistikk de aldri tidligere har gått ut med: en oversikt over alle brudd på dopingbestemmelsene, i hvilke idretter de har forekommet, og hvilke land synderne er fra.

Tallene er fra 2013, og den 66 sider lange rapporten gir en rekke interessante funn.

– Dette er helt nytt, og dette er biten som har manglet i de tidligere WADA-rapportene. De har sett på antall dopingprøver som har blitt tatt, men aldri hvilke konsekvenser alle disse prøvene har fått. Dette er viktig for å kunne gå videre - man må vite hvor man er før man vet hvor man skal gå, sier tidligere WADA-direktør, og nå spesialrådgiver i Antidoping Norge, Rune Andersen til TV 2.

Russland og Tyrkia i egen klasse
Rapporten viser blant annet hvilke land som oftest blir tatt for dopingforseelser. 

Totalt 1953 personer, utøvere eller støttepersonell, ble sanksjonert i 2013. Hele 225 av disse kommer fra Russland. Med det topper de statistikken for land suverent. Bak kommer Tyrkia med sine 188, mens Frankrike har den tvilsomme æren av å være på tredjeplass med sine 108.

Til sammenligning hadde Norge ni saker. Naboene våre Sverige, Finland og Danmark hadde henholdsvis 17, ni og seks.

Tallene gir ikke nødvendigvis en indikasjon på hvilke land som kan kalles dårligst og best i klassen for antidoping. Antall forseelser er avhengig av en rekke faktorer, deriblant hvor mange tester og hvordan tester tas i de ulike landene.

WADAs testrapport fra 2013 viser at Russland totalt gjennomførte 14 582 dopingtester. Tyrkia gjennomførte fattige 1 527, mens Norge stod for 2 021. Med andre ord kommer Tyrkia betydelig verre ut enn Russland i prosentandel positive prøver.

– Russland har lenge hatt et problem
At Russland og Tyrkia topper oversikten suverent er likevel ingen overraskelse for Andersen.

– Tallene må tolkes med varsomhet, for man kan alltid spørre hva som ligger bak tallene. Men de gir en god indikasjon, og de gir en klar indikasjon på at Russland og Tyrkia, med flere, har store dopingproblemer - noe som for så vidt er kjent fra før, sier han, og utdyper:

– Russland har lenge, helt siden Sovjet-tiden, hatt et problem, og de fremstår som et land som har betydelige problemer. Det har de innsett selv, og derfor etablerte de i 2008 et eget antidopingbyrå. På papiret gjør de nå det riktige, og de produserer en del positive prøver, og de skal ha ros for å ta problemet på alvor. 

Antidoping Norge bistår flere land i arbeidet mot doping, og Russland og Tyrkia er to av landene som har fått og får hjelp av ekspertisen i Norge.

– Tyrkia har ikke hatt noe system, og da er det naturlig at man får mange positive prøver når man plutselig begynner å teste. Tyrkias tall fra 2013 er virkelig ille, men nå har de begynt å øke testingen. Derfor tror jeg nok at antallet positive prøver vil synke de neste årene, sier Andersen.

Åtte norske saker er ikke ferdigbehandlet
I Norge ble det, som nevnt ovenfor, sanksjonert ni personer for dopingrelaterte forseelser i 2013.

– De norske tallene var vi jo klare over fra før. Det vi har gjort i Norge er å vurdere i hvilke idretter det er størst forekomst av doping, og hvordan vi kan legge opp en strategi for å forebygge doping. Det som er nytt her er at statistikken sier noe om hvordan dette ser ut på verdensbasis, og WADA må nå «pushe» på de ulike særforbundene og landene for å gjøre mer, sier Andersen.

Verdt å merke seg er at rapporten sier det er åtte dopingsaker som er «pending» i Norge. Med andre ord er det åtte saker som av ulike grunner ikke er ferdigbehandlet ennå, til tross for at det ble opprettet saker mot disse for hele to år siden.

– 2013 til 2015 er lenge, men jeg vet ikke hvilke saker dette gjelder. Det kan være at de allerede er ferdigbehandlet her, men at de ikke har blitt behandlet av WADA ennå, forteller Andersen, og nevner Vegard Høidalen-saken som en mulig «pending»-sak.

Saken mot sandvolleyballspilleren, som opprinnelig ble suspendert for brudd på meldeplikten, er ikke ferdigbehandlet, og skal først opp i lagmannsretten til høsten.