VRAK: I 11 år er sjømat i området rundt ubåtvraket på Fedje sjekket for kvikksølv.
VRAK: I 11 år er sjømat i området rundt ubåtvraket på Fedje sjekket for kvikksølv.

Fisk og krabbe ved ubåtvraket på Fedje er friskmeldt

Mattilsynet endrer kostholdsrådet, og sier det nå er trygt å spise sjømat fra havet vest av Fedje i Hordaland. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste elleve årene er innholdet av kvikksølv i sjømat fra området rundt ubåtvraket på Fedje overvåket.

Årlige undersøkelser er gjort av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) på oppdrag for Kystverket. 

Trygt

Sommeren 2014 ble det tatt nye prøver av brosme og krabbe fra området ved vraket, fra fire sjømil nord for vraket og fra fire sjømil sør for vraket.

Nå konkluderer Nifes med at det er trygt å spise sjømat som er fisket ved vraket av U-864. I den ferske rapporten står følgende: 

– Konklusjonen i Nifes-rapporten er at konsentrasjonene av kvikksølv i brosme og krabbe fra området rundt vraket av ubåten er under EU og Norges øvre grenseverdi for humant konsum, bortsett fra en brosme.

Fjerner kostholdsråd

Mattilsynet har operert med en «føre-var»-advarsel siden 2004, ettersom det ikke har vært grunnlag for å si at fisken enten har vært, eller ikke har vært, infisert av kvikksølv.

Først nå, etter 11 år, velger de å fjerne kostholdsrådet, og si det er trygt å spise all fisk og skalldyr som er fisket rundt ubåtvraket.

–  Ut fra de siste resultatene og sammenligningen av ti års undersøkelser, viser resultatene at sjømaten er trygg i havet vest av Fedje. Det er ikke lenger er behov for den «føre-var»-advarselen til gravide, ammende og små barn som har vært her. Derfor opphever vi det, sier Lise Torkildsen, seksjonssjef ved Mattilsynets seksjon for sjømat.

Forbud mot å ferdes ved vraket

Den tyske ubåten ble senket av allierte styrker i juni 1944, og den kan ha hatt 67-70 tonn metallisk kvikksølv i lasten. Vraket ble lokalisert i 2003.

Kystverket har lagt ned forbud mot fange fisk tett opptil vraket, og det er dessuten forbud mot å ferdes ved vraket. Det er for å hindre at fangst eller annen aktivitet i området bidrar til at forurensingen fra vraket blir forverret og ødelegger strømmålerne på bunnen.