I politiattesten sto det ingenting om voldsdom:

Mann (38) dømt for vold mot egne barn  fikk likevel jobb i barnehage 

Selv etter at politiet varslet styret i barnehagen, fikk mannen fortsette i jobben.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av april ble en 38 år gammel mann ansatt som vikar for pedagogisk leder i en barnehage i en kommune i Hordaland.

Mannen som kommer fra et annet sted i landet, ble noen måneder før ansettelsen domfelt for vold mot sine to små barn. Han ble også fratatt omsorgen for de to barna som ble plassert i beredskapshjem.

Det fikk ikke foreldrene i barnehagen i Hordaland vite før en av fedrene sjekket opp mannens bakgrunn.

Informerte de andre foreldrene

Faren syntes det var merkelig at ingen hadde hørt om eller sett denne mannen i bygda, før vedkommende ble presentert som ny pedagogisk leder i slutten av april.

12. mai kontaktet faren domstolen på mannens hjemsted på en annen kant av landet og fant ut at mannen i januar ble dømt for vold mot barna sine. 

På oppfordring fra faren, kontaktet politiet i en annen kommune styret i barnehagen og informerte om voldsdommen. Styret gjorde likevel ingenting.

28. mai, samme dag som faren hadde mottatt dommen i posten, informerte han de andre foreldrene på et allmøte. Denne morgenen hadde det vært den voldsdømte 38-åringen som tok i mot barna i barnehagen.

– Han hadde alle de minste barna alene, til tross for at både daglig leder og styreleder hadde fått vite om voldsdommen, forteller en av foreldrene til TV 2.

Foreldrene krevde på møtet at fungerende styreleder i barnehagen måtte avskjedige den voldsdømte vikaren. Da hadde styret i barnehagen vært klar over voldsdommen i to uker.

Vet du om lignende saker? Kontakt TV 2 her.

Ville ta barna ut av barnehagen

Først da de fleste av foreldrene sa at de ville ta barna sine ut av barnehagen, gikk styrelederen med på å be den voldsdømte 38-åringen om å si opp stillingen sin.

I tillegg ble daglig leder som hadde ansatt mannen, suspendert.

I en epost TV 2 har fått tilgang til kommer det frem at daglig leder allerede 21. april ble gjort oppmerksom på mannens voldsdom. Daglig svarte på bekymringsmeldingen om at de forholder seg til reglene for politiattest. 

Til faren som først varslet om voldsdommen, sa daglig leder at hun hadde snakket med politiet på 38-åringens hjemsted og at «de gikk god for ham». Dette viste seg å være løgn da faren selv kontaktet politiet.

Fikk fortsette selv om styret var orientert

Styreleder i barnehagen skriver i en epost til TV 2 at voldsdommen ikke gikk frem av barneomsorgsattesten mannen hadde fått fra politiet, og at det var grunnen til at voldsdommen ikke var kjent for dem.

– Denne dommen fremkom ikke av politiattesten som utstedes for å kunne jobbe i barnehager. Barnehagen har avsluttet arbeidsforholdet til både nevnte daglig leder og den ansatte, skriver styrelederen i barnehagen i en epost til TV 2.

Men flere kilder bekrefter at mannen jobbet i barnehagen i to uker etter at styret første gang var orientert om voldsdommen, og det attpåtil av politiet.

Etter gjentatte forsøk har ikke TV 2 klart å få tak i styrelederen i barnehagen. Han ønsker ikke å si noe mer om saken.

Frustrerte foreldre

Onsdag 17. juni ble foreldrene i barnehagen invitert til et møte med kommunens kriseteam og den fungerende rådmannen. 

– Kommunen viser ingen vilje til å rydde opp og betrygge oss foreldre. De snakker bare om at vi må gå videre. Som foreldre ble vi bare enda mer frustrert etter møtet, forteller en av foreldrene til TV 2.

Nå vurderer flere av foreldrene om de skal anmelde saken for å få klarhet i om noe har skjedd med barna mens den voldsdømte 38-åringen alene hadde ansvaret for å passe dem. 

Etter at TV 2 begynte å undersøke saken ble det klart at styret i barnehagen hadde sparket daglig leder. TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra kvinnen, uten hell.

Kommunen tar ikke selvkritikk 

Fungerende rådmann i kommunen sier til TV 2 at han ikke ser at kommunen kunne gjort noe annerledes.

– Slik saken i dag fremstår ser jeg at vi som tilsynsmyndighet blir trukket inn for sent. Vi mottok først en epost med opplysninger om denne mannens bakgrunn 28. mai i form av kopi av en oppsigelse av barnehageplass.

Rådmannen vil ikke svare på om de har tillit til styret i barnehagen og måten de drifter den på.

Flere av foreldrene er bekymret for hva som kan ha skjedd med barna mens den voldsdømte 38-åringen hadde ansvaret for dem. Rådmannen mener at det ikke er noen grunn til engstelse.

– Så langt vi kan se er det liten grunn til engstelse for at noe galt har skjedd i barnehagen. Vi har oppfordret foreldre om at hvis det er aldri så lite grunnlag for å tro at noe har skjedd med deres barn, så må de ta kontakt med kommunens hjelpeapparat. Om det er grunnlag for mistanke, vil det være en politisak.

Mener kommunen bagatelliserer saken

Advokat Benedicte Storhaug representerer foreldrene til 21 av de 40 barna som går i barnehagen. Det var foreldrene selv som engasjerte henne for å få juridisk bistand i saken.

Hun forteller at foreldrenes samlede inntrykk er at kommunen kun ønsker å dysse ned saken og bagatellisere det hele. Foreldrene har opplevd kommunen som fraværende og har selv måtte drive prosessen som førte til at den voldsdømte og daglig leder fikk sparken.

– Kommunens manglende forståelse for foreldrenes uro gjør foreldrene usikre på hvordan fremtidige saker av samme karakter vil bli håndtert i kommunen, sier advokaten til TV 2.

Bekymringsbrevet hun sendte til kommunen 7. juni, har hun ennå ikke fått svar på.

Heller ikke faren som først varslet kommunen om voldsdommen har fått svar på bekymringsmeldingen han sendte 28. mai.

Har ikke fått begrunnelse

Ifølge 38-åringens advokat, Simen Tveten, visste ledelsen om mannens bakgrunn før han startet i jobben.

– Denne dommen var godt kjent for barnehagen før min klient ble ansatt.

Ifølge advokaten har 38-åringen heller ikke fått noen begrunnelse for hvorfor han måtte slutte.

– Han har mottatt en oppsigelse helt uten begrunnelse. Vi har bedt om en begrunnelse og eventuelt et drøftingsmøte, så får vi etter dette ta stilling til hvordan vi stiller oss til om hva vi skal gjøre videre.

Vet du om lignende saker? Kontakt TV 2 her.

Saken er tidligere omtalt i to lokalaviser.