Norges Cycleforbund og «Styrkeprøven» slakter Oslo-politiet

– Det er sykt at det går an. 

(TV 2 Sporten): Med litt over en uke igjen til sykkelrittet «Den store styrkeprøven» tar arrangøren og Norges Cycleforbund et kraftig oppgjør med Oslo-politiet.

Det 545 kilometer lange rittet, som går fra Trondheim til Oslo, hadde i år i utgangspunktet lagt opp til både et konkurranseritt for eliten og det sedvanlige turrittet for mosjonistene. Men halvannen uke før start kom beskjeden: 

Oslo-politiet - som er koordinerende politidistrikt - trakk seg fra sine vaktforpliktelser i konkurranserittet. De hadde likevel ikke kapasitet til å stille med de åtte politimotorsyklene de selv hadde bestemt var nødvendig for et felt på i overkant av 50 ryttere. 

– De samarbeider ikke med noen
Og det hjalp ikke at arrangøren ønsket å hente inn ressursene fra andre politidistrikter - de fikk i så fall ikke tillatelse til å kjøre over grensa inn til Oslo.

Daglig leder i Styrkeprøven AS, Morten Mørk, er provosert og fortvilet.

– Oslo-politiets rolle er egentlig å søke uti distriktene for å finne kompetansen, men de samarbeider ikke med noen. De har ikke spurt noen. 

– Vi har kommet i en situasjon der Oslo-politiet sier «Dere må gjøre som vi sier, men forresten, så kan vi ikke hjelpe dere likevel, for vi har ikke ressursene.» Så da blir det vanskelig å være oss. Det er helt sjukt, og ikke til å tro, at en bitteliten gruppering her nede bestemmer alt hva vi skal få lov til, sier Mørk til TV 2 Sporten. 

Han trekker fram et annet eksempel på manglende smidighet hos Oslo-politiet fra to år tilbake: Tour of Norway hadde start på Aker Brygge 17. mai. Den gangen måtte politi fra Telemark og Buskerud vente på feltet på Lysaker, for inne i Oslo fikk de ikke lov til å være. 

«Uholdbar» tilstand
Ifølge generalsekretær Bjørn Sætre i Cycleforbundet er det så godt som ingen klubber som ønsker eller evner å arrangere ritt i Oslo lenger. Faktisk har hans forbund vært i møter med Justisdepartementet og Samferdelsesdepartementet for å uttrykke sin misnøye mot Oslo-politiets praksis. 

I et av brevene beskrives tilstandene i sykkelsporten i hovedstaden som «uholdbare». 

«Norsk sykkelsport har ingen arena og er prisgitt et godt samarbeid med politi- og vegmyndigheter. Vi opplever stor forskjellsbehandling i saksbehandlingen og pålegg. Oslo Politiet aksepterer blant annet ikke å samarbeide med sivile vakter i det hele tatt, faktisk heller ikke polititjenestemenn fra andre politidistrikt. Dette medfører at ingen arrangører legger sine arrangement til Oslo.»(...)«uforutsigbare endringer tett opp til arrangement er mer regel enn unntak. Arrangørene får foreløpige tillatelser relativt tidlig der nødvendige tiltak er avtalt. Men kort tid før arrangementet kommer det nye krav der bemanningsbehovet er vesentlig øket. Et eksempel er NM i Eidsvold 2014. To uker før arrangementet ble behovet justert og kostnaden økte fra 60 til 110 000 kroner i politivaktkostnad. Dette er ikke unikt, men mer en regel», heter det i et av notatene TV 2 Sporten har fått tilgang til. 

Bjørn Sætre nevner også et annet eksempel fra Oslo som forbundet ser alvorlig på. 

– Vi hadde et stort og fint juniorarrangement her gjennom mange år, Hero Petit Prix i Maridalen, som ikke er blitt arrangert de siste to årene. Det måtte legges ned på grunn av politikostnadene. For å passe på 120 ungdommer på et ganske avskjermet sted, måtte arrangøren bruke 105 000 kroner på politipålage kostnader. Det synes vi er helt hårreisende. Her går altså arrangørklubben 120 000 i underskudd på et barne- og ungdomsarrangment, på grunn av politikostnadene, sier han.

Og legger til:

– I Oslo bor det 600 000- 700 000 mennesker. Det er det største nedslagsfeltet i hele landet, og der kan vi ikke arrangere sykkelritt.  

«Ikke nok ressurser»
I «Den Store Styrkeprøven» er politikostnadene på 700 000 kroner, ifølge Morten Mørk. Og dette er for de 14 motorsyklene de stiller med til turrittet for rundt 6000 deltakere. Konkurranserittet for 50-55 mann, der politiet mente åtte motorsykler var nødvendig, mister nå elitestatusen og inngår i det vanlige turrittet. 

– Det er 10 prosent av omsetningen vår som går til politiet. Til sammenligning har Vätternrundan, som er Sveriges største sykkelritt med 17 000 deltakere, politikostnader på null kroner. For politiet ser det som sin oppgave å passe på publikum. Vi som bor her i Oslo er prisgitt et regime hvor alt vaktmannskap må være politi, og de koster 900 kroner per mann i timen, sier Mørk. 

TV 2 Sporten har ikke lyktes i å få politikoordinator Inge Frydenlund eller Gunn Anita Bjørnbakk, som er er sjef for trafikkseksjonen, til å stille til intervju. I stedet sendte politiet i går denne uttalelsen per mail: 

«Oslo Politidistrikt er av Politidirektoratet gitt i oppgave å koordinere politiinnsatsen i forbindelse med «Styrkeprøven». Oslo politidistrikt har innhentet oversikt fra de impliserte politidistrikter over tilgjengelige ressurser som kan avgis i det aktuelle tidsrommet. Etter en grundig vurdering fra alle seks involverte politidistrikter, viser det seg at det ikke er tilgjengelige politiressurser til å gjennomføre både turritt og konkurranseritt samme dag på en forsvarlig måte. Dette ville krevd store politiressurser, noe politiet har vært åpen om gjennom hele søknadsprosessen.»

Etter denne e-posten sendte TV 2 Sporten spørsmål om hvorfor ikke Oslo politidistrikt er villig til å samarbeide med andre politidistrikter/sivile vaktmannskaper, som er vanlig i andre deler av landet når det arrangeres sykkelritt. 

«Oslo politidistrikt vil koordinere alle politidistriktenes innsats og stille opp med mye ressurser i det ordinære turrittet - og dette er nettopp basert på godt samarbeid. Dette handler om en totalvurdering av hva som er mulig å få til på en forsvarlig måte - sammenholdt med oppgavene politiet er satt til å ivareta totalt sett.», var svaret vi mottak. 

– Vi er svært kritiske til Oslo politidistrikt
Men ifølge Norges Cycleforbund og arrangørene av «Styrkeprøven» er altså ikke Oslo-politiet interessert i noe samarbeid.

– De har en ekstremt streng regeltolkning, eller utrolig mangel på fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Vi er frustrert og fortvilet over forskjellsbehandlingen og høye kostnader, sier generalsekretær Sætre.

Han sier det kun er Oslo politidistrikt - og ingen andre i Norge - som opererer på en slik måte. 

– Vi er svært kritiske til Oslo politidistrikt. For å ta det siste eksempelet med «Styrkeprøven»: Her dikterer de strukturen på Trondheim-Oslo, nekter å dekke opp mangelfull kapasitet, i den grad den virkelig er mangelfull, ved å bruke politi fra andre distrikter og komplettere med sivile vakter. Det er merkelig at Buskerud, Hordaland, Trøndelag, Telemark og alle andre samarbeider med andre politidistrikter og delegerer myndighet til sivile vakter. Mens i Oslo kan de ikke engang samarbeide med andre politifolk, sier Sætre.