3222 UNDERSKRIFTER: MS-friske Hanna Vesterager (53) leverer her oppropet til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen. Hanna mener regelverket bør endres slik at hun og andre MS-pasienter kan få dekket utenlandsbehandling. Foto: Børge Øgård
3222 UNDERSKRIFTER: MS-friske Hanna Vesterager (53) leverer her oppropet til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen. Hanna mener regelverket bør endres slik at hun og andre MS-pasienter kan få dekket utenlandsbehandling. Foto: Børge Øgård

MS-friske Hanna (53) kjemper pengekamp mot staten

Hanna Vesterager (53) leverte opprop med 3222 underskrifter til Helsedepartementet. Hun mener staten bør dekke stamcellebehandlingen hun selv betalte for i utlandet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hanna Vesterager og samboeren Børge Øgård går besluttsomt inn dørene til Helse- og omsorgsdepartementet. De skal endelig levere de 3222 underskriftene og oppropet der de krever at Hanna skal slippe å selv betale for behandlingen som gjorde henne frisk.

– Jeg vet ikke helt hva jeg forventer. Jeg håper i alle fall at de vil møte meg og høre hva jeg har å si, sier Hanna Vesterager.

DAGEN MED CELLEGIFT: I 2011 fikk Hanna Vesterager autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Foto : Privat
DAGEN MED CELLEGIFT: I 2011 fikk Hanna Vesterager autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Foto : Privat

For tre år siden fikk hun transplantasjonen som endret livet hennes totalt. Autolog stamcelletransplantasjon for hurtig attakvis MS (relapsing remitting MS). Fra å være 100 prosent sykemeldt og avhengig av stokk for å kunne gå, er hun nå tilbake i full jobb som seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Oslo.

I tingretten vant hun frem med kravet om refusjon for utgiftene. Regjeringsadvokaten anket tingrettens dom, og i november 2014 avviste lagmannsretten kravet. Også Høyesterett avviste anken. Dermed sitter Hanna og samboer Børge igjen med en stor gjeld etter å ha brukt nesten 700.000 på behandling.

Forstår at det føles urettferdig

GIR ALDRI OPP: Hanna Vesterager (53) sammen med samboer Børge Øgård som har stått støtt ved hennes side i 25 år. Sammen jobber de for å endre reglene for MS-behandling. Foto: Anja Lohne Holm/TV 2
GIR ALDRI OPP: Hanna Vesterager (53) sammen med samboer Børge Øgård som har stått støtt ved hennes side i 25 år. Sammen jobber de for å endre reglene for MS-behandling. Foto: Anja Lohne Holm/TV 2

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen tar imot underskriftene og sier hun skjønner at situasjonen føles vanskelig.

– Det er en sterk historie. En historie som egentlig er hyggelig ettersom du nå er i full jobb, men det er ikke vanskelig å forstå at du opplever dette som urettferdig.

Hun påpeker imidlertid at regjeringen ikke har anledning til å overprøve dommen fra lagmannsretten. Samtidig sier hun at de nå jobber med å få på plass et tilbud i Norge.

– Jeg vet at det ikke hjelper deg, men det er nå til vurdering hvordan denne typen behandling skal gjøres i Norge. Det tar tid, men fagfolkene vurderer, sier statssekretæren. 

Det Erlandsen viser til er et prøveprosjekt ved ved Haukeland Universitetssykehus hvor nordmenn får stamcellebehandlingen Hanna har fått. Minst 50 nordmenn har så langt reist til utlandet for egne midler, og har brukt mellom 400.000 og en million kroner hver. I mai fortalte TV 2 om Birgitte som har blakket seg fullstendig og ikke lenger har råd til mat. 

Til høsten blir det klart om behandlingen skal tilbys permanent i Norge.

– Vi har allerede bedt Helse Bergen sette i gang behandling, vi er utålmodige og ønsker et behandlingstilbud mens dette vurderes, sier Erlandsen. I mai hadde tre pasienter fått behandlingen, og planen er at ytterligere tre skal få den før sommeren.

Bør gå gjennom regelverket 

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) mener det er altfor enkelt for regjeringen å toe sine hender og si at de ikke kan gjøre noe. 

UTFORDRER BENT HØIE: Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) mener helseministeren bør se på Hanna Vesteragers sak på nytt. Foto: Stortinget
UTFORDRER BENT HØIE: Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) mener helseministeren bør se på Hanna Vesteragers sak på nytt. Foto: Stortinget

– Det er lett å skyve formaliteter foran seg i slike situasjoner. Hanna Vesteragers sak er såpass spesiell at jeg synes den fortjener en ekstra gjennomgang, sier han. 

Spesielt viser han til at Hanna var henvist fra Ullevål, og burde kunne stole på at medisinskfaglig ansvarlig sykehus garanterte for kostnad ved et svensk sykehus.

Ap-politikeren vil nå utfordre helseministeren til å gå noen runder og se om det finnes en måte Hanna og de andre MS-pasientene med liknende historier kan få beløpet refundert.

– Det skal ikke være lommeboka som er avgjørende, når hun og andre av nød og fortvilelse reiser til utlandet for å få hjelp.

Han sier han selvsagt ikke ønsker at all utenlandsbehandling skal refunderes

– Men når pasienten er blitt frisk syns jeg jo at det blir underlig hvis den samme pasienten møtes med at det ikke refunderes, når samfunnet sparer millioner. 

Standardbehandling i Sverige
Problemet med finansieringen er at behandlingen frem til nå har vært regnet for å være utprøvende i Norge, og staten har dermed ikke villet betale for behandling i utlandet. Sverige har holdt på med dette siden 2004, og de behandler omkring 70 pasienter i året. Også i resten av Europa har dette vært anerkjent MS-behandling i flere år. Den svenske legen Joakim Burmann har skrevet doktoravhandling om den, med tittelen The sweedish experience.

– Jeg føler at jeg blir straffet for å ta ansvar for egen helse, sier Hanna Vesterager. 

Samtidig er hun stolt over å ha gått i bresjen for at saken har fått oppmerksomhet, slik at flere vil få behandlingen som har gjort henne frisk.

– Selv om jeg på den ene siden er stolt, blir jeg også forbannet langt inni sjelen over at jeg straffes for å ha gått foran og banet vei slik at andre får muligheten. Det har vært en forferdelig tung vei å gå.

Hun sier at selve behandlingen var «ingenting» i forhold til den økonomiske kampen hun har kjempet, sammen med følelsen av å bli latterliggjort, oversett og ignorert.

– Det har vært et helvete, rett og slett, sier hun.

Det var Vesteragers lege ved Oslo universitetssykehus som henviste til behandling i Sverig, men legens vurdering ble overprøvd av kontoret for utenlandsbehandling og av klagenemnda for utenlandssaker.


Har «spart» staten for 2,67 millioner

FRISKMELDT ETTER 2,5 MND: Hanna gikk fra 100% sykemelding til friskmelding kort tid etter stamcelletransplantasjonen. Foto: Privat
FRISKMELDT ETTER 2,5 MND: Hanna gikk fra 100% sykemelding til friskmelding kort tid etter stamcelletransplantasjonen. Foto: Privat

Sammen med oppropet og underskriftene leverte Hanna et uoffisielt regnskap til statssekretær Erlandsen i Helsedepartementet. Der har hun skrevet ned hva hun mener hun har spart staten for av utgifter etter at hun ble friskmeldt.

– Jeg var på vei til full uføretrygd, i stedet er jeg nå i 100% jobb og betaler skatt, sier hun. Regnskapet hennes ser slik ut:

• Uførepensjon (tilbake i jobb etter 2,5 måneder) 1.750.000 NOK
• Bremsemedisiner (seponert 1.04.11) – ca 230.000 per år – 920.000 NOK

Totalt 2.670.000 NOK

Reelle utgifter, Hannas private utgifter  behandling ved svensk offentlig sykehus:

• Behandlingsutgifter, 2 polikliniske behandlinger, innleggelse 3 uker, 548.846 NOK  Advokatutgifter, juridisk bistand 104.656,- NOK

Totalt 653.502 - NOK

Børge Øgård har fulgt sin samboer gjennom 25 år i tykt og tynt, og opprettet en egen facebookside der de mange støttespillerne har kunnet følge rettsaken og veien frem. Hanna har også en blogg hvor hun forteller om sykdommen og prosessen frem til i dag, kalt Hannas stamceller. Parets største bekymring nå er om de klarer å beholde huset.

– Det er et spøkelse som henger over oss hele tiden, siden dette har satt oss i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, sier samboer Øgård. Samtidig sier han at de alltid har satt Hannas helse først, og tenkt at de får ordne det økonomiske etterhvert. 

Engasjerte opposisjonspolitikere

Hanna er ikke typen som sitter stille og venter på at noe skal skje. Hun har også tatt kontakt med politikere som har engasjert seg i saken. Opposisjonspolitikere på Stortinget har nå spurt om de kan ta opp saken hennes i Stortingets spørretime, og dette vil sannsynligvis skje til høsten.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier de vil ha oppmerksomhet på dette temaet fremover, og forberede seg på å svare i Stortinget.

– Jeg vil si at jeg er ydmyk over å få møte deg, og jeg skal ta med meg oppropet til statsråden, sier Erlandsen. 

– Vi i politisk ledelse har morgenmøte omtrent hver dag, så jeg kan legge det frem allerede i morgen, sier hun. 

Hanna håper fortsatt det vil være mulig å søke refusjon for det investerte beløpet, og er glad for at Helsedepartementet tok imot oppropet og regnskapet hennes.

– Hun viste interesse, og det var positivt, sier Hanna.