DYSTER STATISTIKK:  Metamfetamin eller crystal meth,  er et av stoffene som finnes i kloakken i Oslo. (FOTO: Scanpix)
DYSTER STATISTIKK:  Metamfetamin eller crystal meth,  er et av stoffene som finnes i kloakken i Oslo. (FOTO: Scanpix)

Oslo-borgere bruker mest metamfetamin i Europa

Forskere har funnet ut hvilke rusmidler det blir skylt ned mest av og hvor. Tallenes tale viser at Osloborgerne troner øverst på en av listene.

European monitoring centre of drugs and drugsaddiction har listet opp og sammenlignet narkotiske stoffer i kloakksystemet i over 50 europeiske byer. Formålet er å finne ut mer om befolkningens narkotikabruk.

Rapporten viser at i vår egen hovedstad, Oslo, finnes det mer metamfetamin enn i noen av de andre undersøkte byene.

Resultatet viser at det i Oslo daglig brukes 237,4 milligram av stoffet per 1000 innbygger.

Finnes i urinen

Forskerne har tatt prøver av avløpsvannet og kan dermed anslå mengden av stoffene som blir brukt. Rester av stoffet finnes nemlig i urinen til personer som bruker dem.

De som står bak den omfattende rapporten har også undersøkt på hvilke dager konsentrasjonen av stoffene er høyest.

På den måten har de kommet frem til at forbruket i Oslo er noe høyere i ukedager enn i helgene, da det i helgene finnes 215,7 mg per 1000 innbygger.

En vanlig brukerdose av metamfetamin utgjør ca. 250 mg urent stoff. En slik dose kan inneholde mellom 50 og 150 mg rent metamfetamin eller mer, ifølge Folkehelseinstituttet. 

Bak oss ligger den tyske byen Dresden, hvor tallet er satt til 133 mg.

Oslo har også tidligere kommet ut som en av met-verstingene i Europa.

Ikke nødvendigvis stor etterspørsel

Ifølge forskningsleder ved statens rusmiddelforskning, Sirus, Anne Line Bretteville-Jensen betyr ikke dette at etterspørselen etter stoffet nødvendigvis er stor.

– Brukerne er ofte ikke klar over om det er amfetamin eller metamfetamin de bruker, slik at det er de som vanligvis ville brukt amfetamin, som også ender opp med å bruke metamfetamin uten at de har spurt spesifikt etter dette, sier Bretteville-Jensen.

Hun legger til at vi har relativt høy bruk av amfetamin i Norge i forhold til mange andre land i Europa.

– Det handler nok litt om hvor det lages, som ofte er i øst-europeiske land, sier hun.

Forskeren sier stoffet er mest brukt av tunge rusmisbrukere i Norge.

– Det er mest bruk av amfetamin blandt gruppen av såkalte problembrukere, som setter stoffet i sprøyter eller sniffer det, men i tillegg er det en del som oppgir å bruke det av rekreasjonsbrukere, da personer mellom 16 og 30 år, forteller Bretteville-Jensen.

MDMA og kokain

Oslo ligger også høyt oppe på listen når det gjelder andre narkotiske stoffer. Vi ligger på tredje plass når det gjelder MDMA, kun slått av Nederland som ligger øverst med byene Utrecht og Amsterdam.

London topper statistikken på kokain, der ligger Oslo som nummer 15 på listen. Likevel finnes det mer kokain i kloakken enn metamfetamin, her finnes det 270,9 mg av stoffet per 1000 innbygger.

Norsk politi og tollvesen har flere ganger vært ute å advart mot såkalte syntetiske rusmidler, blant annet handlet på internett. 

Bretteville-Jensen sier amfetaminbruket i Norge ser ut til å gå litt ned, mens kokain er på vei til å ta over. Ifølge Sirus har det vært en økning i kokainbruk de siste femten årene.