BILLETTKONTROLL: Bildet viser en billettkontroll på Stortinget t-banestasjon i Oslo.  Foto Per Løchen / SCANPIX
BILLETTKONTROLL: Bildet viser en billettkontroll på Stortinget t-banestasjon i Oslo.  Foto Per Løchen / SCANPIX

Mann kalte mørkhudet mann for neger, frifunnet fordi han selv er mørkhudet

Mannen ropte neger og svarting til T-banekontrolløren, men ble frifunnet for diskriminerende utsagn. 

24-åringen var tiltalt for trusler etter en hendelse på T-banen i Oslo i august 2014. 

Under en billettkontroll oppsto det munnhuggeri mellom 24-åringen og kontrolløren.

Tingretten finner det bevist at de begge var oppskjørtet og bidro til aggresjonsnivået. Mannen ble frikjent for truslene. 

Rasisme-tiltalt

Han var samtidig tiltalt for diskriminerende og hatefulle utsagn. Han skal ha sagt til billettkontrolløren: 

«Din svarting, jeg skal knekke deg» eller «jævla neger, jeg skal ta deg»

Selv om retten finner det bevist at han uttalte dette, ble han ikke dømt for rasistiske utrop. Årsaken er at 24-åringen selv er mørkhudet. Han har bakgrunn fra Afrika. 

Må ta hensyn til hudfarge

– Aktor har uttalt at det må tas hensyn til at tiltalte og NN har samme hudfarge, og at bruken av ordet neger kan oppfattes forskjellig, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

– Aktor har nedlagt påstand om frifinnelse, fordi det er tvil om hvorvidt tiltaltes bruk av ordet «din svarting» eller «jævla neger» i omtalte sammenheng rammes av straffeloven.

Oslo tingrett sier seg enig med aktors syn på saken, og frikjenner 24-åringen for rasistiske uttalelser. Da han ble frikjent også for erstatningskravet til Sporveien, var den fulle frifinnelsen et faktum. 

Advokat: – Aldri vært borti det før

Advokat Fridtjof Feydt forsvarte 24-åringen i saken, og prosederte på at rasismeparagrafen i straffeloven er uklar på hva som er diskriminerende. Aktor var enig med ham, og innstilte også på frifinnelse. 

– Jeg har aldri vært borti det før, men som jeg sa i min prosedyre: Hvis jeg kaller en hvit nordmann en jævla nordmann eller jævla hviting, så kan det ikke kalles diskriminerende, sier Feydt til TV 2.

– Men problemet er hvis han hadde sagt det til en person fra Pakistan eller Myanmar, som også kan være mørke i huden – hva da? Det viser at paragrafen er for dårlig utformet. Den sier ikke noe konkret om hva som er diskriminerende, sier Feydt.

Ikke som «hestkuk» i nord

Han mener rasismeparagrafen må presiseres slik at den sier mer om hva som er diskriminerende. 

–  Det er ikke definert på noen måte. Da kan du komme opp i juridiske spissfindigheter som denne, sier han.

– Er dette i samme gate som når nordlendinger kaller hverandre hestkuk?

– Ja du kan si det, eller når de kaller hverandre jævla nordlending. En nordlending som kaller en annen nordlending for en jævla nordlending er ikke diskrimnerende. Ordet hestkuk kan jo være en injurie, men dette ordet brukes jo annerledes i Nord-Norge enn i resten av landet, sier Feydt.

Avisen iTromsø samlet tidligere informasjon fra flere dommer i rettssystemet, der det blant annet går frem at det ikke er straffbart å kalle en lensmannsførstebetjent for «en jævla trekuk».

Derimot ble det bot på mannen som blant annet kalte politiet for «idioter» og «fittetryner». Klassikerenn «hestkuk» regnes derimot på lik linje som «trekuk», altså som en del av dagligtalen i nordnorske dialekter, og er dermed ikke straffbart.