Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag la tater-/romaniutvalget fram sin rapport.

Utvalgets hovedoppgave har vært å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterfolket i Norge frem til i dag.

I rapporten kommer de utallig overgrepene mot denne gruppen fram. 

Blant annet kommer det fram at politikken under andre verdenskrig var at ingen skulle leve som tatere. De norske nazistene ønsket å sende taterne til konsentrasjonsleire. Det ble av praktiske årsaker aldri gjort. 

På 30- og 40-tallet ble det derimot gjennomført omfattende sterilisering av tatere, og familier ble splittet opp.

Det førte til at rundt en tredjedel av alle taterbarn ble tatt vekk fra sine foreldre. 

Levde med trusler

Mange barn ble plassert i fosterhjem og institusjoner der de ble utsatt for overgrep. Også for de familiene som fikk beholde barna sine var trusler om å bli fratatt barna en stor belastning.

Et av hovedfunnene er at det i nyere norsk historie er oppsiktsvekkende lavt utdanningsnivå og svært høy dødelighet blant dem som ble berørt av statens politikk.

Det er i den undersøkte gruppen fire ganger høyere dødelighet enn i normalbefolkningen, mens utdanningsnivået er på 20 prosent, mot 70 prosent i normalbefolkningen. Dette gjelder for barn fra taterfamilier født i etterkrigstiden.

For også etter krigen ble taterne behandlet dårlig. Fordommer i samfunnet og en motvilje mot deres levestil som omreisende var hovedårsaken til dette, ifølge rapporten.

Ikke nok resurser

Til nå har tre regjeringer beklaget for behandlingen tater/romanifolket har fått, men kun skriftlig i ulike stortingsmeldinger. 

– Vi er en gruppe som har vært i Norge i over 500 år. Vi er kjent for håndtverk og handel, at vi er et omreisende folk, sier Holger Gustavson, leder for Taternes landsforening.

Han hadde store forventninger da utvalget ble nedsatt, men sier det på veien er blitt klart at de ikke har hatt nok tid eller resursser til å gjøre et så omfattende arbeid som han hadde ønsket.

– Men det har iallefall kommet en del konkrete tiltak, blant annet om forskning, sier han.