De har lavere utdanning, dør tidligere og er blitt sterilisert og forfulgt av staten

En ny rapport om taterfolket viser at norske myndigheter gjennom mange tiår regelrett diskriminerte og utsatte de omreisende taterne for overgrep. Fortsatt sliter mange nordmenn med behandlingen de fikk i etterkrigstiden.

OVERREKKELSE: Holger Gutavson, leder for Taternes landsforening (Taterfolket), på plass foran Universitets aula før overrekkelsen av Tater- og Romaniutvalgets rapport til regjerningen mandag.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
OVERREKKELSE: Holger Gutavson, leder for Taternes landsforening (Taterfolket), på plass foran Universitets aula før overrekkelsen av Tater- og Romaniutvalgets rapport til regjerningen mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mandag la tater-/romaniutvalget fram sin rapport. Utvalgets hovedoppgave har vært å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterfolket i Norge frem til i dag. I rapporten kommer de utallig overgrepene mot denne gruppen fram. Blant annet kommer det fram at politikken under andre verdenskrig var at ingen skull