Skal du levere bilen til EU-kontroll, vil det fra 8. juni bli mer omfattende og kostbart enn det har vært til nå. Da trer nemlig en ny, 150-punkts sjekk i kraft.
Skal du levere bilen til EU-kontroll, vil det fra 8. juni bli mer omfattende og kostbart enn det har vært til nå. Da trer nemlig en ny, 150-punkts sjekk i kraft.

Nå blir EU-kontrollen strengere – og dyrere

Færre biler blir godkjent. – Bra, mener NAF.

EU-kontrollen blir nå mer omfattende og grundig. Det betyr at flere biler vil slite med å passere kontrollen.

Strengere krav vil gi flere såkalte toer-feil som betyr utbedring og ny kontroll. Særlig vil strengere bedømming av lys, føre til at flere biler ikke blir godkjent.

– Det er bra for trafikksikkerheten, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ble utsatt

Endringene i EU-kontrollen (periodisk kjøretøykontroll) har vært varslet en god stund, og skulle egentlig vært i gang tidligere i vår. Men de ble utsatt og trer i stedet i kraft fra 8. juni.

Bakgrunnen for endringen er en ny forskrift. Den nye EU-kontrollen vil merkes både for bileiere som har bilen inne til kontroll og for de som kontrollerer bilene.

Til nå har det vært 85 punkter som blir kontrollert, mens det etter endringene vil være over 150 kontrollpunkter.

Les også: Må utsette ny EU-kontroll

Kjøreforbud

Mange av anmerkningene som tidligere var gradert med «1» blir endret til «2». Det betyr at flere feil må utbedres og bilen vises til etterkontroll. Dette gjelder punktene om lys, feil med airbag, feil med elektroniske stabilitetssystemer og feilkoblet tilhengerkontakt.

– Er det alvorlige feil på en bil, kan kontrolløren ilegge kjøreforbud på langt flere punkter for bremser, hjuloppheng og styring enn i dag. Flere sjekkpunkter og strengere vurdering av feil, vil gi mer trygghet på veiene, sier Engebretsen, i en pressemelding.

Les også: Derfor kan du ikke stole på EU-kontrollen

Grundigere rapportering

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener den nye EU-kontrollen er bra for trafikksikkerheten.
Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, mener den nye EU-kontrollen er bra for trafikksikkerheten.

I tillegg til flere kontrollpunkter blir det en mer spesifisert kontrollmetode på noen av punktene, og det blir også innført noen helt nye kontrollpunkter. En annen nyhet som fører til økt tidsbruk, er at kontrolløren må sende inn resultatet til Statens vegvesen rett etter at en bil er kontrollert.

Det har ikke vært begrensninger på om en bileier kan ta flere EU-kontroller i samme kontrollperiode. Noen har tatt bilen til ny kontroll et annet sted når de ikke har vært fornøyd med den første kontrollen.

– Dette blir det nå slutt på. Etter de nye reglene må bileiere som mener de har fått feil anmerkninger, enten klage til Statens vegvesen eller be om en ny vurdering av feil når bilen er på etterkontroll, forteller Jan Ivar Engebretsen.

Stikkprøvekontroller 

Statens vegvesen skal nå også ta stikkprøver av utførte EU-kontroller for å kvalitetssikre at kontrollen er riktig utført. Dette skal skje på 0,3 prosent av alle EU-kontroller, og det er Statens vegvesen som plukker ut de bilene som skal kontrolleres.

– Siden stikkprøvekontroll skal skje rett etter at en EU-kontroll er gjennomført, vil enkelte bileiere bli pålagt å vente på stedet til den er gjennomført. Så noen vil måtte ta seg en ekstra kaffekopp før bilen er klar. Men fordelen med slike kontroller er at de kan avdekke useriøse aktører, fortsetter han.

Les også: Drømmebilen ble et mareritt

Dyrere kontroll

Den nye EU-kontrollen vil bli dyrere. Det ene er at nye prosedyrer og mer omfattende kontroll gjør at den tar lengre tid. Det andre er at det kommer omfattende krav til kalibrering av testutstyret som kontrollorganene bruker.

Totalt vil alle kontrollorganer oppleve å bruke om lag 20 prosent mer tid med de nye reglene. For NAF vil dette bety at en setter opp prisene, heter det i en pressemelding. Men noe mer konkret om prisen står det ikke.

I dag kan du få bilen EU-kontrollert fra rundt 500 kroner.

Les også: Sparte 15.000 kroner på EU-kontrollen