– Må sende ut flere asylsøkere

Politiet sliter med å sende ut nok asylsøkere. Nå jobber justisdepartementet for å få til en returavtale med diktaturstaten Eritrea.

Tall TV 2 har hentet inn fra Politiets Utlendingsenhet (PU) viser at justisminister Anders Anundsens ambisjoner om å slå fjorårets rekord på 7.200 tvangsreturer kan gå i vasken.

Målet regjeringen har satt i år er 7.800 tvangsreturer. Men de fire første månedene i år er det uttransportert bare 2070 innvandrere uten lovlig opphold. Det er færre enn på samme tid i fjor, og med dagens tempo ligger det dermed an til rundt 6.200 tvangsutsendelser.

Politiet omdisponerer

Antallet returer av straffede er satt til 2.500, men også her ligger politiet etter. De fire første månedene i år er 773 kriminelle kastet ut.

Men PU har omdisponert innsatsen, og lovet justisministeren å holde måltallet som er satt for i år.

– Jeg velger å tro på det politiet sier, at de regner med å nå måltallet. Vi ser at det er sesongvariasjoner når det gjelder retur, og det vil det sikkert også være i 2015, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) til TV2.

Forhandler med diktaturstat

Justisdepartementet leter hele tiden etter nye muligheter for retur, sier Kallmyr, og nå kan eritreere stå for tur til å bli kastet ut av Norge.

Kallmyr sier eritreiske asylsøkere kan bli tvangsreturnert allerede i år dersom Norge får i stand en returavtale med landet.

Han reiser til Eritrea i begynnelsen av juni for å forsøke å få på plass en returavtale så raskt som mulig.

– Hvis de har fått avslag på oppholdstillatelsen, vil det være sannsynlig at vi kan sende dem tilbake i 2015 hvis vi får til en returavtale.

– Gode dager

Kallmyr skal blant annet møte den eritreiske utenriksministeren og flere andre topper i diktaturstaten.

– Vi håper på to gode dager i Eritrea med gode samtaler. Vi har en forventning om at eritreerne i større grad etterlever menneskerettighetene, sier Kallmyr til TV 2.

Justisdepartementets arbeid med å få i stand en returavtale med Eritrea skjer til tross for at FN mener det er stor fare for fengsling, tortur og forsvinninger for asylsøkere som sendes tilbake til landet.

Tvungen militærtjeneste

Flere som har søkt asyl i Norge, har rømt fra Eritreas tvungne nasjonaltjeneste, der de ført blir innrullert i det militære, og deretter blir satt i tvangsarbeid for å bygge opp staten.

Den tvungne nasjonaltjenesten kan være livslang, og er i strid med menneskerettighetene.

Myndighetenes løfter om å sette ned nasjonaltjenesten til 18 måneder, er det liten grunn til å tro på, sier Kjetil Tronvoll, professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole.

Han er svært kritisk til at Norge som første land i Europa vil returnere asylsøkere til Eritrea.

Egne måltall for politidistriktene

Hvert enkelt politidistrikt har i år for første gang fått eget måltall på hvor mange tvangsreturer de skal gjennomføre. Hedmark politidistrikt er best av politidistriktene, og har gjennomført 64 av 65 pålagte bort- og utvisninger.

ID-kontroller på grensen og arbeidsplasser er en av metodene politiet bruker for å avsløre og returnere illegale innvandrere.

– Vi jobber målrettet med dette i distriktet vårt. Vi gjennomfører egne kontroller, og vi gjennomfører kontroller i samarbeid med andre offentlige etater, som arbeidstilsynet, skatteetaten og tollvesenet, sier Ingunn Fløtre Laupstad, enhetsleder i Hedmark Politidistrikt.

Det er store variasjoner, og nabodistriktet Gudbrandsdalen, som har et måltall på 10 bort- og utvisninger, har ikke returnert noen. Per 15. mai hadde politidistriktene gjennomført bare 30 prosent av jobben.