Ansatte på Trandum frykter for liv og helse

15 rapporter om trusler og vold mot ansatte på Trandum utlendingsinternat fikk alarmen til å gå i Arbeidstilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 – Vi har fått inn en god del avviksmeldinger fra Trandum. Ganske mange gjelder vold og trusler, og ganske mange gjelder arbeidsbelastninger. Det kan være alvorlig for arbeidstakerne, og vi har derfor valgt å følge opp med tilsyn, sier tilsynsleder Tommy Pedersen ved Arbeidstilsynet til TV 2.

Arbeidstilsynet er svært kritisk til de funnene som er gjort, og slakter HMS-arbeidet på Trandum.

– Vi mener at arbeidsgiver ikke har en oppdatert og en fullstendig oversikt over farer og problemer i arbeidslivet. Det trenger man for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å redusere risikoen.

Vold og trusler

– Kan de ansattes liv, helse og sikkerhet og er i fare?

– Vold og trusler er en utfordring, arbeidsbelastning er en utfordring, ledelse, kompetanse og opplæring er andre faktorer. Virksomheten må ta tak i dette jobbe systematisk med det og finne tiltak, sier Pedersen.

Arbeidstilsynet har skrevet en foreløpig rapport etter tilsynet med varsel om tiltak, som ledelsen ved Trandum må svare på innen 15. juni. 

– Hvilke tiltak er det snakk om?

– Her må de se særlig på vold og trusler, arbeidsbelastning ledelse og opplæring. Videre vil vi at de skal gjøre dette i samarbeid med bedrifthelsetjeneste, verneombud og og det er flere faktorer. Virksomheten må ta tak i dette jobbe systematisk med det og finne tiltak.

Pedersen understreker at det ikke blir konkludert før ledelsen ved Trandum har kommet med sin tilbakemelding.

– Ansatte skal tas

I fjor meldte ansatte fra om 15 tilfeller av vold og trusler, og i desember var forholdene var så ille at hovedverneombudet stengte Trandum en kort periode på grunn av umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse.

I vinter har det vært flere opprør blant de illegale innvandrerne som er sperret inne på utlendingsinternatet. De ansatte frykter for sikkerheten sin, spesielt etter det voldsomme opprøret i mars, der innsatte knuste vinduer og inventar, forteller hovedtillitvalgt Carina Øisjøfoss i Norsk Tjenestemannslag (NTL) - den største fagforeningen i Politiets Utlendingsenhet (PU).

  – Det er ansatte på Trandum som frykter for sin egen sikkerhet. Etter opptøyene i mars sa advokaten til en utlending at denne gangen ble det ikke tatt noen ansatte, men det vil bli gjort neste gang, og det er skremmende, sier Øisjøfoss til TV 2.

Presset av justisministeren

Øisjøføss er svært bekymret for sine medlemmer. I tillegg til at mange frykter for sikkerheten, er arbeidsbelastningen stor. 

– Hverdagen i PU er stressende. De ansatte er veldig bekymret for hverdagen sin, og er under press, alt fra politisk hold til ledelse.

Ambisjonene til  justisminister Anders Anundsen (Frp) om å kaste ut rekordmange asylsøkere går på helsa løs for de ansatte i PU 

– Det kommer stadig nye måltall som er høyere - eller vi ligger langt bak -  og det gjør at alle kluter settes til. Nå var det et høyt arbeidspress i fjor, og det har bare vedvart, og vi frykter at det bare blir verre, sier hun.

Frykter høyere sykefravær

Politiets Utlendingsenhet har fått beskjed om at sykefraværet skal ned i år, men det er ingen tegn på at det kommer til å skje, sier de ansattes representant.

– Vi mangler mange årsverk, og ut fra bemanningen frykter vi at sykefraværet kan gå opp.

Øisjøfoss sier de ansatte er glad for at Arbeidstilsynet har grepet inn.

– Vi ser på det som positivt, og håper det kan føre til en bedring av forholdene og snu en dårlig trend.

Ingen kommentar

Ledelsen ved Politiets Utledningsenhet ønsker ikke å uttale seg om arbeidsforholdene foreløpig, sier kommunikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom. Hun viser til at Trandum skal svare Arbeidstilsynet innen 15. juni. 

Av respekt for prosessen avventer vi eventuelt en presseuttale til saksbehandlingen er avsluttet, heter det i en epost på PU.

Justisdepartementet ønsker heller ikke å kommentere uttalelsene om at ambisiøse måltall fører til hardt arbeidspress, og går på helsa løs for flere ansatte.

Sivilombudsmannen sjekker tortur

Også Sivilombudsmannen har satt forholdene på Trandum under lupen. Denne uken gjennomførte Sivilombudsmannen et tre dager langt uvarslet tilsyn på Trandum, for å sjekke at torturkonvensjonen Norge har sluttet seg til, ikke blir brutt.

– Det er forbudt å utsette noen for tortur eller annen umenneskelig behandling, og vi ser etter om det skjer, og vi peker også på hvilke faremomenter det er for at det skal skje, sier sivilombudsmann aage Thor Falkanger til TV 2.

– Ser dere etter noe spesielt?

– Når vi foretar besøk som dette, ser vi særlig etter hvordan sårbare grupper behandles, for eksempel funksjonshemmede, analfabeter og folk som har avvikende seksuell legning.

Offentlig rapport

Det er tre år siden sist Sivilombudsmannen foretok tilsyn på Trandum, og Falkanger sier det ikke var det voldsomme opprøret på internatet i mars som førte til det tre dager lange besøket.

– Besøket er planlagt helt uavhengig av disse episodene, men det er klart vi ser på alt som skjer her, og vurdere stedet ut fra det.

Sivilombudsmannen skal nå skrive en offentlig rapport, og gi anbefalinger om tiltak til ledelsen ved Trandum.