Vil få muligheten til å ta abort tidligere 

Ny omstridt test av gravide kan gi mange svar om skader på fosteret tidlig i svangerskapet. Vil trolig føre til at langt flere tar abort tidligere enn de gjør i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I to dager har Bioteknologirådet hatt møte hvor de blant annet har måttet ta stilling til om det bør åpnes for en omstridt test av gravide tidlig i svangerskapet.

Testen heter NIPT (Non invasive prenatal test) og utføres ved at man tar en enkel blodprøve av den gravide.

– I mors blod er det også DNA fra et foster og det betyr at man kan analysere det DNA-et ved å ta en blodprøve, forteller Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet.

Testen er omstridt fordi det vil være etisk vanskelig for foreldre å ta stilling til om de skal beholde barnet eller ikke dersom testen skulle avdekke kromosomavvik, men rådet har bestemt seg for at de mener det bør åpnes for å ta i bruk slike enkle blodprøver av gravide.

Langt fra sikkert

Prøven kan tas allerede etter fjerde uke, og er langt mer treffsikker enn metodene som brukes i dag med ultralyd/blodprøve-kombinasjon.

Allikevel er det også mye usikkerhet rundt en slik blodprøve og man vil bli nødt til å ta ytterligere tester dersom man skulle finne noe.

– Hvis man finner noe som man frykter kan være en alvorlig sykdom ved barnet for eksempel så må man ta en fostervannsprøve eller en morkakeprøve i tillegg, men vi kan jo se for oss at dette er en måte å teste på som stadig kan bli forbedret, sier Halvorsen.

Kan ta abort tidligere

Det man håper på er at man langt tidligere i svangerskapet skal kunne få svar på om det er noe alvorlig galt med fosteret.

– Det vil jo da bety at mange av de svarene man kan få lenger ut i svangerskapet i dag kan man få tidligere og hvis det for eksempel er en situasjon med et veldig alvorlig sykt foster og abort er den eneste utveien på det så er det jo en fordel hvis det først skal tas en abort at den tas tidlig og ikke sent, utdyper Halvorsen.

Ikke et tilbud for alle

Til tross for at Bioteknologirådet nå åpner for at man kan ta i bruk denne testen så betyr ikke det at alle som er gravide vil bli tilbudt en slik blodprøve.

– Det vi foreslår er at det er de samme gruppene som i dag får tilbud om fostervannsdiagnostikk som skal få dette tilbudet, sier Halvorsen.

Det betyr at det er kun kvinner som har risiko for å få alvorlige syke barn som skal få dette tilbudet.

– Det vi sier er at man bør gå ut i fra de som har risiko for å få alvorlig syke barn og risikoen øker med mors alder, så vi beholder utgangspunktet på 38 år. I tillegg er det familier hvor det er for eksempel arvelig sykdom eller hvis man har fått et alvorlig sykt barn før, sier Halvorsen.

Bioteknologirådet er et uavhengig organ som består av 15 medlemmer og som gir råd til Regjeringen.