Tolkene stryker på enkle gloseprøver

Fem dommer er opphevet på grunn av tolkefeil. Men mørketallene kan være store. – Det kan gå på både helsen og rettssikkerheten løs, sier tolkesjef.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Du finner dem overalt. I rettssalen, på skolen, på sykehuset, hos NAV eller hos politiet. Oppdragene står i kø for en bransje i kraftig vekst.

I år vil omkring 5500 personer ta på seg arbeid som tolker i offentlig sektor. Aldri tidligere har det vært utfør flere offentlige tolketjenester her i landet.

Her eneste dag hele året utføres det i snitt 939 offentlige tolketjenester.

Ingen kvalitetskrav

– Dessverre stilles det i dag ingen formelle krav til tolkens kvalifikasjoner. Hvem som helst kan kalle seg tolk, og det kan gå på både helsen og rettssikkerheten løs, sier seksjonsleder Liv Kolstad Zehouo i Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet.

– De har allerede tatt oppdrag som tolker i justissektoren, men flertallet stryker på elementære tester, sier Liv Kolstad Zehouo, seksjonsleder for tolkeseksjonen i Integrasjons- og mangfolddirektoratet.

Utgiftene til tolking er enorme. For eksempel brukte politiet nasjonalt i fjor 52 millioner kroner på tolking. Domstolene brukte 141 millioner kroner.

Totalt anslås det at det offentlig tolking i år vil koste omkring 490 millioner kroner.

Kraftig utgiftsvekst

– Det har vært en kraftig vekst i utgiftene. Det har vært en dobling på sju år og økningen var sterkest fra 2013 til 2014, sier Erling Moe, som er avdelingsdirektør hos Domstoladministrasjonen.

Mens omkring 5500 personer jobber som tolker er det bare 238 som er statsautoriserte. I tillegg kommer 1200 som har tatt tolkeutdanning.

En som har papirene i orden er Siri Fuglseth som stort sett tolker i retten.

– Får konsekvenser

– Dårlig tolking kan få store konsekvenser for den det gjelder. Det kan bli feil domsavsigelser, anker og lengre behandlingstid, sier Fuglseth som er statsautorisert tolk.

Hun mener det for lett å jobbe som tolk.

– Vi i Norsk tolkeforening mener at man skal oppnevne tolk på strengt saklig grunnlag. I dag er det for mange formidlere som tjener penger på å sende folk uten kvalifikasjoner i retten for å tolke.

Ifølge Domstoladministrasjonen er fem dommer fra tingretten de siste ti årene opphevet i lagmannsretten på grunn av mangelfull eller dårlig tolking.

– Store mørketall

– Basert på våre tester frykter vi at mørketallene kan være store. Mange grove tolkefeil oppdages nok ikke, sier Liv Kolstad Zehouo i Integrasjons- og mangfolddirektoratet.

– Blant dem som allerede har tatt oppdrag for justissektoren, er det 60 prosent som stryker. Og de stryker på en elementær gloseprøve, sier hun.

I den siste offentlige utredningen om offenlige tolketjenester anbefales det at det så snart som mulig blir satt klare kvalitetskrav til de som skal utføre tolketjenester.