Aftenposten: Stortinget fjerner juryen fra rettssalene

Flertallet på Stortinget ber regjeringen om å oppheve juryordningen for å styrke rettssikkerheten. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vil erstatte dagens juryordning med meddomsrett for å styrke rettssikkerheten, melder Aftenposten

Frp har ifølge avisen snudd i spørsmålet, og vil sammen med Høyre, KrF og Arbeiderpartiet avvikle ordningen, som ble innført i 1887. De ber derfor regjeringen om å fremme forslag om å oppheve juryordningen og erstatte den med meddomsrett i alle bevissaker i lagmannsretten. 

– Viktig å vite hvorfor man er dømt

– En forutsetning for at vi støtter meddomsrett er at rettens avgjørelser skal begrunnes. Det vil være det viktigste tiltaket på mange år for å bedre rettssikkerheten. Det er viktig for en eventuell ankesak at man vet hvorfor man er dømt eller frikjent, sier Ulf Leirstein (Frp), som sitter i Stortingets justiskomité.

Frode Sulland, som leder Forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener derimot det vil være et stort tap for rettssikkerheten dersom juryordningen faktisk blir avskaffet.

– Med all vår felles erfaring fra alvorlige straffesaker har vi alltid sett juryen som den ordning som sikrer oss best mot uriktige domfellelser, og det er det viktigste kriterium på rettssikkerhet, sier Sulland.

Ba om begrunnelse

Det såkalte «Juryutvalget» leverte sin utredning til daværende justisminister Knut Storberget i 2011, etter å ha vurdert ordningen i behandlingen av alvorlige straffesaker som behandles i lagmannsretten. Blant forslagene som kom fra utvalget var nettopp at juryen skulle begrunne skyldspørsmålet. 

Skyldspørsmålet i ankesaker som behandles i lagmannsretten i dag som har en strafferamme på mer enn seks års fengsel, avgjøres av en jury. Den avgjør kun om en tiltalt person er skyldig eller ikke etter tiltalen, og begrunner ikke avgjørelsen. 

Fagdommerne har mulighet til å sette juryens kjennelse til side, og saken behandles da på nytt i meddomsrett. Den består i lagmannsretten som oftest av tre fagdommere og fire legdommere. 

Saken oppdateres