Lærere lei kravstore foreldre: – Jeg møter «egoforeldrene» hver dag

Utdanningsforbundet har sett seg lei på foreldre som bare ser sitt eget barn.

– Foreldre må ha respekt for fagkunnskapen til rektorer og lærere.

Det sier Utdanningsforbundet til Dagens Næringsliv. Etter at én rektor og to avdelingslederne ved Snarøya skole sa opp på et foreldremøte, har debatten rast om foreldre som blander seg for mye inn i skolens kompetanse.

– Foreldrene skal ha én rolle, og lærerne skal ha én rolle. Det er lærerne som sitter med fagkunnskapen og det er disse som er gitt et samfunnsoppdrag. De skal se alle elevene uavhengig hvor aktive foreldrene er, sier leder av Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied til TV 2 Nyhetskanalen.

Foreldrene forlanger for mye

– Denne typen foreldre finnes på lik linje med foreldre som nesten aldri sier noe. Det er ingen spesiell type som er «egoforeldre», de finnes i alle samfunnslag, både med tanke på økonomi og kunnskap, forteller Elisabeth Gundersen, Leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Lærer ved Engebråten skole, Harald Ødegaard, forteller at han er godt kjent med de såkalte «egoforeldrene» Gundersen beskriver.

– Jeg møter disse foreldrene flere ganger i uka. Det har vært en utvikling hvor foreldrene tenker mer på sine egne unger i stedet for fellesskapet, sier han til God morgen Norge.

ØKENDE PROBLEM: Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, forteller at dette ikke gjelder alle foreldre, men stadig flere. Foto: TV 2.
ØKENDE PROBLEM: Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, forteller at dette ikke gjelder alle foreldre, men stadig flere. Foto: TV 2.

Han mener at barna og foreldrene forlanger for mye.

– De siste årene har eleven fått et kundeperspektiv. Elevene er kunder med rettigheter. Men så glemmer de at de har noen plikter også, fortsetter han. 

Slitne barn

– Det er mye fokus på individet i skolen, og da blir det fort at man tenker at du synes selv at du har gjort så godt du kan, og så blir det vanskelig å måle det opp mot andre elever, sier Gundersen.

Ødegaard mener at foreldrenes mas kan føre til utslitte barn.

– Når man skal sette en karakter vil man ha bredest mulig karaktergrunnlag. Hvis man føler at man får klager fra foreldrene, fører det til at man har flere prøver. Og det gjør ungene mer slitne, forteller han.

– Jeg har masse energi, men det vil jeg bruke på ungene, og ikke sitte i telefon og mail-korrespondanse med foreldrene.

Se hele innslaget fra God morgen Norge øverst i saken.