TOG: To tog står på Oslo S en stille ettermiddag. Foto: TV 2
TOG: To tog står på Oslo S en stille ettermiddag. Foto: TV 2

Blir med i konkurransen: Nå kan Flytoget få kjøre nye strekninger

Ny Jernbanereform er klar. Jernbaneverket deles i et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag ettermiddag la de fire samarbeidspartiene fram sin jernbanereform.

Det nye jernbanedirektoratet skal ifølge de fire partiene ha styrende og koordinerende oppgaver og et helhetlig ansvar for sektoren.

Det opprettes også et statseid infrastrukturforetak som skal ha ansvar for jernbaneinfrastrukturen og drift, vedlikehold, utbygging, eiendom, trafikk og marked, opplyser Venstre.

I en pressemelding fra samarbeidspartiene kommer det blant annet fram at Flytoget skal få delta i konkurransen. 

Det åpnes dermed opp for at flytoget skal kunne kjøre flere ruter.

– Jernbanen er viktig for å løse viktige miljø- og framkommelighetsmål. Målet er å styrke jernbanen ved å gjøre den mer effektiv og bedre organisert, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). 

Konkrete endringer

Dette er de konkrete planen i den nye jernbanereformen:

– Jernbaneverket deles i et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak.
– Konkurranseutsetting av alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
– Rom Eiendom overføres i sin helhet til infrastrukturforetaket.
– NSB videreføres som et samlet transportselskap.

–  Det åpnes for mer konkurranse om å drive persontogtrafikk, og flytoget skal delta i konkurransen.

– Det legges til rette for at alle togselskaper får lik tilgang til togvedlikehold og rullende materiell.
– Det innføres brukerbetaling/kjøreavgift for jernbaneskinnene, pluss tilleggstjenester.
– Det åpnes for at Flytoget skal konkurrere om trafikkpakker utover tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn.

Økt konkurranse er altså et av hovedpunktene i reformen.

– Vi skal ha konkurranse om å gi passasjerene det beste tilbudet. Selskapene skal ha insentiver til å skape gode løsninger, arbeidstakerne utviklingsmuligheter og interessante oppgaver. Flere togselskap skal heller ikke gi passasjerene en komplisert reisehverdag, sier leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Linda Hofstad Helleland (H).

NSB skal nå sette seg inn i hva den nye reformen innebærer. 

– De som reiser med jernbanen i dag får ikke et godt nok tilbud. NSB er opptatt av at reformen skal bidra til bedre togleveranser for kundene og en mer effektiv utnyttelse av ressursene som investeres i jernbanen, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB, som vil kommentere reformen nærmere på tirsdag.

– Feil fokus

Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitisk talskvinne i Sp er ikke imponert over den nye reformen.

 Nordås mener den forrige omstruktureringen som fant sted for 10 år siden gjorde at Jernbaneverket mistet viktig kompetanse. Nå splittes jernbanesektoren ytterligere opp.

– Det har tatt årevis å bygge opp igjen dette. Derfor trenger vi ikke en ny reform nå. Vi ser også at NSB etter hvert har bygget opp sitt omdømme, og leverer bedre og bedre punktlighet. Det vil si at NSB har gjort en god jobb over tid, fortsetter Nordås.