Blir dyrere å ha elbil – noen av fordelene forsvinner

Politikerne har blitt enige om veien videre.

Elbilene har virkelig tatt av i Norge de siste årene, det kan vi takke de særnorske fordelene for. Men nå kommer de første innstramningene.
Elbilene har virkelig tatt av i Norge de siste årene, det kan vi takke de særnorske fordelene for. Men nå kommer de første innstramningene.

Ingen kjøper flere elbiler enn oss nordmenn. Null moms, ingen avgift og en rekke bruksfordeler, har gjort elbilene svært attraktive på det norske markedet. 

Tidligere i år passerte vi 50.000 elbiler på norske veier. Samtidig har debatten begynt å gå rundt hvor lenge fordelsprogrammet vil vare. Her handler det både om de økonomiske aspektene, og om de rent praktiske bruksfordelene elbilene har. Blant de sistnevnte er bruken av kollektivfeltene rundt de store byene i ferd med å bli den store kampsaken.

Jobbet med en plan

I utgangspunktet var alle elbilfordelene fredet fram til 2017, eller vi kom opp i 50.000 elbiler. Det siste er altså nå passert, og dermed har det også oppstått usikkerhet om veien videre.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har i flere måneder jobbet med en plan for hvordan dette skal løses. Den har akkurat blitt presentert for Dagens Næringsliv.

Elbil-suksessen fikk en storebror

Ikke lenger moms-fritak

I hovedsak er det snakk om en videreføring av dagens system, samtidig som man ser mer helhetlig på avgiftsnivået for alle biler. Men det åpnes også for at mange bruksfordeler kan bli borte.

Konkret er det snakk om at fritaket for engangsavgift skal forlenges til 2020. Men fra 2018, skal ikke elbilene lenger være fritatt for moms.

– Akkurat det er som ventet. Spørsmålet har snarere vært når det ville komme, og hvor fort det ville bli faset inn. Innføring av full moms over natten, ville ført til et krakk i elbilmarkedet. Og det er det ingen som ønsker, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– De politiske partiene legger nå opp til en tilskuddsordning som skal erstatte fritaket for moms. I dette ligger det sannsynligvis også en differensiering. I praksis: At de aller dyreste elbilene, som Tesla Model S, ikke slipper like gunstig gjennom som for eksempel en VW Golf og en Nissan Leaf. Da støtteordningene for elbilene ble laget, var det jo ingen som trodde det skulle komme elbiler med 700 hestekrefter og høy luksusfaktor. Dette har av mange blitt karakterisert som ren sponsing av de rikeste, og det er nok noe politikerne både har merket seg og tatt på alvor, sier Benny.

– Ja, elbiler er skattelette for de rikeste

Dyrere å eie og bruke

På den økonomiske siden er det også klart at elbileierne må begynne å betale mer i årsavgift. Her dreier det seg om halv årsavgift fra 2018, fra 2020 må de betale like mye som andre bileiere.

I dag er det halv beskatning på elektrisk firmabil, mye tyder på at dette forsvinner fra 2018.

– I sum betyr dette at elbilene vil bli noe dyrere, og ikke minst: At det vil bli dyrere å eie og bruke dem. Men slik det framstår nå, er det snakk om ganske forsiktige og gradvise endringer. Man vil ikke risikere å gjøre noe som kan ødelegge den sterke posisjonen elbilene har i Norge, mener Broom-Benny.

Kanskje skal den doble rekkevidden i ny utgave

Lokale variasjoner

– Hva med alle bruksfordelene?

– Her går politikerne for en løsning som innebærer litt mer usikkerhet. De foreslår at lokale myndigheter skal få avgjøre om elbilene blant annet skal ha rett til å kjøre i kollektivfeltene og få gratis parkering og lading. I praksis gir det absolutt mening. Det er store forskjeller rundt om i landet på dette området, noen steder begynner for eksempel kollektivfeltene å fylles opp i rushtiden, slik at busser og taxier bruker mer tid enn før. Mens andre steder er dette ikke noen problemstilling, i alle fall ikke ennå.

– Aberet med en slik løsning, er at vi kan miste den helhetlige ordningen vi har i dag. Undersøkelser blant elbil-eierne viser at det å få bruke kollektivfeltet er en av de viktigste grunnene for at mange av dem har elbil. Forsvinner dette, blir også mye av poenget borte for dem. Jeg bor selv i Asker og ser utrolig mange elbiler i kollektivfeltet inn og ut til Oslo hver dag. Dette har blitt en kjapp og effektiv måte å komme seg på jobb med bil for mange. Mister de den muligheten, er det kanskje ikke like aktuelt å ha elbil lenger, mener Benny, og legger til: 

Fortsatt attraktivt 

– Det mange nok nå spør seg, er hva som vil skje med prisene på elbilene, både nye og brukte. Slik det ser ut nå vil de nye elbilene gradvis bli noe dyrere, men uten at vi får noe tydelig hopp. På bruktmarkedet er jeg mer usikker. Det avgjørende her blir nok bruksfordelene. Hvis for mange av dem forsvinner, kan det nok være at mange ønsker å kvitte seg med elbilen sin. Da kan vi få veldig mange biler ut i markedet, samtidig som etterspørselen er svekket. Det betyr i praksis bare én ting: Lavere priser.

– Hva vil du råde de som vurderer elbil nå å gjøre?

– Jeg tror det avgjørende her blir å ta en vurdering av egne behov og bruksmønster, og samtidig ta høyde for at det vil bli strammet inn på flere områder etter hvert. Gullalderen nærmer seg kanskje slutten, men for mange vil det fortsatt være svært attraktivt å bruke elbil. Samtidig er det grunn til å vente stor teknologiske utvikling de kommende årene. I sum gjør det at elbilene vil ha sin naturlige plass i den norske bilparken, og sannsynligvis også utgjøre en stadig større del av den i årene som kommer, avslutter Benny.

LES OGSÅ: Nå kan elbilene ta enda mer av i Norge

Du kan faktisk ha nybil for 500 kroner i måneden