SLUTT PÅ FORDELER? Det vil ikke lenger være like attraktivt å være elbil-eier, når det ikke lenger blir gratis bompassering og elbilene må ut av kollekrivfeltet.
SLUTT PÅ FORDELER? Det vil ikke lenger være like attraktivt å være elbil-eier, når det ikke lenger blir gratis bompassering og elbilene må ut av kollekrivfeltet.

Elbilene mister flere fordeler

Det blir opp til kommunene å bestemme om elbiler må betale bompenger og fortsatt skal få kjøre i kollektivfeltet.

Regjeringspartiene har i dag blitt enige med samarbeidspartiene Venstre og KrF om at noen av fordelene med kjøring med el-biler skal fases ut.

Det vil etter hvert ikke lengre bli gratis å kjøre gjennom bomstasjonene på riksveiene, og det vil  ikke lenger være et nasjonalt krav om at de skal kunne bruke kollektivfeltet. 

Kommunene bestemmer

Fremover vil det være lokale myndigheter som selv skal få bestemme om gratis passering av bomringer rundt byene, gratis parkering, gratis lading og kjøring i kollektivfeltet skal fortsette. Dette vil det bli opp til de enkelte kommuner å avgjøre.

Spørsmål om el-bilenes gratispassering i bomstasjoner på fylkesveiene skal fylkeskommunene bestemme.

Flere steder i landet har det oppstått debatt om hvorvidt elbilene er blitt så mange at de hindrer kollektivtrafikken, særlig inn til og i de større byene. Køer i kollektivfeltet gjør det mindre attraktivt å velge miljøvennlig i stedet for å pendle med bensin- eller dieselbil.

Ny vurdering i 2017

Avgiftslettelsene og momsfritaket vil fortsette fram til 2017. Da skal det gjøres en ny vurdering av om dette skal fortsette eller ikke.

Endringene i el-bil-fordelene vil gå fram av revidert nasjonalbudsjett, som presenteres for Stortinget 12 mai.