STORE PLANER: Regjeringen går inn for planene om kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest. FOTO: Statsnett.no
STORE PLANER: Regjeringen går inn for planene om kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest. FOTO: Statsnett.no

Raser mot bygging av kraftlinje som skal gå gjennom to naturreservater

Olje- og energidepartementet velsigner Statnetts omstridte kraftlinje fra Troms til Finnmark. Naturvernforbundet varsler kamp.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Olje- og energidepartementet gir Statnett konsesjon for bygging av en 370 kilometer lang og omstridt kraftlinje fra Troms til Hammerfest i Finnmark. Departementet mener linjen er nødvendig for å trygge strømtilførselen i regionen, samt gi olje- og gassinstallasjonene tilstrekkelig elektrisk kraft

Olje- og energiminister Tord Lien går inn for ny kraftlinje.
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Olje- og energiminister Tord Lien går inn for ny kraftlinje. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– En god nyhet som vil åpne for ny næringsvirksomhet i regionen, sier Line Miriam Sandberg, fylkesråd for næring, kultur og helse i Troms.

– Jeg vil derfor rose minister Tord Lien som i dag tildeler denne konsesjonen selv om prosjektet berører både reinbeitedistrikter og naturreservater, sier hun.

– Føler meg overkjørt

Linjen vil berør 30 reinbeitedistrikter og er lagt gjennom områder med et stort antall samiske kulturminner. Protester fra Sametinget og reindriftsnæringen har så langt ikke ført fram. 

– Vi har nok med en tapt sak å gjøre, sier reineier Per Mathis Oskal i Midt-Troms.

FØLER SEG OVERKJØRT: Reineier og Ap-politiker Per Mathis Oskal.
FØLER SEG OVERKJØRT: Reineier og Ap-politiker Per Mathis Oskal.

Linjen vil gå gjennom områder der hans rein har sommer- og vinterbeiter.

– Vi snakker om en dobbel linje, og vi vet av erfaring at kraftlinjer skaper problemer og påvirker trekk og flytting. Statnett er pålagt å fremme såkalte avbøtende tiltak, og vi får håpe at vi får kompensert for de skader vi blir påført. Oskal representerer Arbeiderpartiet i Sametinget.

– Vi ble ikke konsultert som forutsatt, og som næringsutøver føler jeg meg overkjørt. Men som sagt, jeg tror saken er tapt, sier Oskal.

Naturvernforbundet vil ikke gi seg

Også Naturvernforbundet har engasjert seg sterkt mot den planlagte linjen fra Ofoten i Nordland og helt til Hammerfest i Finnmark. Silje Lundberg er leder i Naturvernforbundet i Troms, og hun varsler nye protester.  

NEKTER Å GI SEG: Silje Lundberg i Naturvernforbundet varsler kamp.
NEKTER Å GI SEG: Silje Lundberg i Naturvernforbundet varsler kamp.

– Denne linjen kommer til å tangere to naturreservater, to landskapsvernområder og et foreslått verneområde. Naturreservat er den strengeste form for vern vi har i Norge, men her skal man likevel bygge en 420 kilowatts linje. Da skjønner jeg ikke helt hvordan vi kan si at vi faktisk er opptatt av å ta vare på den verdifulle naturen vår.

– Vi vi få en tilsvarende folkeaksjon som man har opplevde i Hardanger mot monstermastene der?

– Vi kommer til å gjøre vårt, men dessverre er det slik at det er flere som har hørt om Hardanger enn om Kvænangen. Men det er klart at dette er ikke en tapt sak før mastene faktisk er bygd. Så vi skal gjøre det vi kan framover for å stoppe det, avslutter hun.

Tar feil

– Her tar Naturvernforbundet feil, hevder olje- og energiminister Tord Lien til TV 2.

Han mener hele debatten er en ikke-sak.

– Vi har nemlig korrigert linjene, nettopp for å unngå disse områdene. 

Du kan lese mer om utbyggingsplanene på statsnett.no.