Halal-snudde etter netthets

Kjøttprodusenten Nortura legger om produksjonsrutinene sine. 

Overskudd fra halalslakt ender ikke lenger opp i Gilde- og Prior-produkter. Dette er en helomvending fra i sommer, da de forsvarte praksisen ved å snakke om mangfold og integrering.

I en reportasje på NRK Dagsrevyen 23. juni sa Norturas konserndirektør for merkevare Kjell S. Rakkenes:

– Vi ønsker å ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden. Vi er nødt til å komme i en situasjon hvor det er uproblematisk å spise halalkjøtt selv om man ikke er muslim.

Sterke meninger

Men det viste seg å være problematisk allikevel. Kort tid etter at saken ble sendt, begynte Facebook-gruppene å dukke opp. Den største av dem heter «Boikott Prior og Nortura som selger halal-kjøtt til ikke-muslimer» med 3500 medlemmer som deler islamofob hets. Også på Norturas egen Facebook-side steg temperaturen:

«For en dritt bedrift dere er blitt»

«De piner dyr til døde i Allash navn. ikke ulikt de hellige krigere i IS»

«LA MUSLIMENE ETE DET DE HAR MED SÆ»

Så i mars, bare åtte måneder etter at de gikk i bresjen for brede holdningsendringer, snudde Nortura og sendte ut en pressemelding:

«Ved overskudd av halal-kjøtt har dette blitt brukt i andre produkter enn i Alfathi, som er vårt eget varemerke for halal-kjøtt. Vi opplever at det er sterke meninger blant mange om dette, og det tar vi på alvor. Derfor legger vi om våre produksjonsrutiner» (Journalistens kursiveringer)

Kun en bønn

Hva er det som er så farlig med halal? 

«Halal» er et arabisk ord som betyr «rent», eller «tillatt», og brukes om kjøtt som er slaktet på korrekt vis slik at troende muslimer kan spise det. Slik religiøs slakting er ofte forbundet med myter om dyreplageri. Men slakteprosessen er helt lik den vanlige; halal i Norge innebærer kun ord, nærmere bestemt: Bismillah, allahu akbar, «I Guds navn, Gud er stor». En muslimsk slakteriansatt godkjent av Islamsk råd sier en kort takknemlighetsbønn og berører kyllingen like før den drepes på samme måte som alle andre dyr. Slik blir ordinær kylling til halal-kylling.

HALAL: Denne muslimske mannens tilstedeværelse utgjør den eneste forskjellen på vanlig slakting og halal-slakting. FOTO: Matkontrollen
HALAL: Denne muslimske mannens tilstedeværelse utgjør den eneste forskjellen på vanlig slakting og halal-slakting. FOTO: Matkontrollen
IKKE-HALAL: Slik ser vanlig norsk slakting ut. FOTO: Matkontrollen
IKKE-HALAL: Slik ser vanlig norsk slakting ut. FOTO: Matkontrollen

På Norturas anlegg på Elverum slaktes det opp mot 65 000 kyllinger hver dag. Levende kyllinger gasses i et CO2-kamme og kommer bedøvet ut i andre enden. Etterpå henges de opp etter føttene og føres med halsen gjennom en sirkelsag som snitter hodet av. Dyrene skal ikke føle noe smerte.

Håndspåleggelsen og bønnen er bokstavelig talt den eneste forskjellen mellom halal og ikke-halal.

Islamske religiøse myndigheter har nemlig gått med på å føye seg etter norske regler for dyrevelferd, som sier at dyret må være bevisstløst før halsen kuttes. Jødisk kosher-slakting er til sammenligning forbudt i Norge fordi dette kravet ikke etterkommes. (Importert halal- og kosherkjøtt faller ikke inn under dette norske regelverket og kan stamme fra slakterier som ikke bedøver dyrene. Regjeringen reduserte nylig tollen på slik import.

Spørreundersøkelse

Så hvis halalslakting er helt lik vanlig slakting, hvorfor legger da Nortura om produksjonsrutinene sine? Er påstander om «islamisering av Norge» den type «sterke meninger» de ønsker å ta på alvor?

– Slike uttalelser er ikke grunnen til at vi legger om i det hele tatt, insisterer informasjonsdirektør i Nortura Elin Ytterdahl Tohje.

– I november gjennomførte vi en landsrepresentativ spørreundersøkelse som viste at 50 prosent av de spurte ikke ville kjøpe Prior-produkter dersom de kunne inneholde noe halal.

– Spurte dere hvorfor de mente det? 

– Nei, det gjorde vi ikke. 

– Men finnes det noen gode grunner til å være skeptisk til norsk halalkjøtt? 

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Hva folk mener om halal eller hvorfor de mener dette, det vet jeg ikke, men det er såpass mange meninger at vi ønsker å ta ansvar for det.

– Hvis slakteprosessen er helt likt, hvorfor er det så viktig å gjøre disse endringene?

– Vi har fått tilbakemelding på at folk synes det er viktig. De ønsker tydelighet på om de kjøper halal eller om de ikke kjøper halal. Det ønsker vi å respektere, så derfor gjør vi dette.

– I fjor sa dere: «Vi ønsker å ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden.» Har dere gått bort fra det?

– Vi ønsker selvsagt fortsatt å ivareta at vi er et integrert samfunn med befolkningsgrupper fra hele verden – vi tilbyr fortsatt halalprodukter men vi bruker ikke av overskuddet fra vår halal produksjon i Gilde og Prior. Med denne nye policyen ivaretar vi alle befolkningsgrupper, også de som ikke ønsker å spise halalkjøtt.

– Kaster dere overskuddskjøttet nå?

– Nei, vi kaster ikke mat. Vi satser på å utvide halalmerkevaren vår Alfathi til å inkludere flere produkter. Stadig flere etterspør halalkjøtt, blant annet offentlige institusjoner. Så dette skal vi få solgt, avslutter informasjonsdirektør i Nortura, Elin Ytterdahl Tohje.

Matkontrollen på TV 2 torsdager klokka 20:00 eller når du vil på TV 2 Sumo (krever abonnement)