Nå skal trafikkskolene kontrolleres

Mener noen av dem tar snarveier.

Statens Vegvesen advarer mot trafikkskoler som tar snarveier. Nå skal de ut og sjekke hvordan det står til i bransjen. Foto: Scanpix.
Statens Vegvesen advarer mot trafikkskoler som tar snarveier. Nå skal de ut og sjekke hvordan det står til i bransjen. Foto: Scanpix.

Kravene for å få førerkort har blitt stadig tøffere. Her er det snakk om både teoretiske og praktiske prøver, og til slutt oppkjøring med en sensor.

Alt dette for å sikre at nye sjåfører skal vite hva det vil si å ferdes i trafikken, både for sin egen del og for andres.

Her har trafikkskolene naturligvis en svært viktig rolle. Det er de som skal lære opp sjåførene, og gi dem den kunnskapen som skal til for å kunne få førerkort. Og det er ingen tvil om at nivået varierer:

Utfordring for trafikksikkerheten

– De fleste er flinke, men vi ser dessverre at det er enkelte skoler og lærere som misbruker den tilliten de er gitt av samfunnet, blant annet ved å ta med elever som ikke er gode nok, på den avsluttende opplæringen.

– Dette gjenspeiler seg igjen i svake prestasjoner på førerprøven. Noen tar også snarveier for å spare tid og tjene penger. Dette er en utfordring for trafikksikkerheten, og det er konkurransevridende i forhold til den seriøse delen av bransjen sier Rune Granum, som er  fagleder i Vegvesenets Tilsynsseksjon.

Her slår de til mot pirat-kjøreskolen

Viktig for nullvisjonen

–  Opplæring av unge og uerfarne førere er et svært viktig element i Statens vegvesens
nullvisjonsarbeid og for trafikksikkerheten generelt. Den obligatoriske opplæringen kan kun gjennomføres ved godkjent trafikkskole og omhandler temaer som vanskelig lar seg måle på førerprøven.

– Alle som ferdes i trafikken er tjent med at de som underviser kommende sjåfører gjør
dette på en god måte, slik at vi får trygge sjåfører ut på vegen, sier Granum, i en pressemelding.

Varslet 44 skoler 

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen har i oppdrag å kontrollere at trafikkskoler gir elevene sine den undervisningen de har krav på.

Som et ledd i kontrollvirksomheten tar alt  tilgjengelig tilsynspersonell på Østlandet i neste uke turen til Østfold for å kontrollere trafikkskoler i fylket.

– Vi har av og til større aksjoner i mindre geografiske områder og denne gangen er det Østfold sin tur. Vi har varslet 44 skoler her om at vi kommer. Hvilke av skolene vi ender opp med å besøke og hvilke deler av undervisningen vi vil drive tilsyn med, ønsker vi ikke å gå ut med foreløpig, avslutter Granum.

Her går øvelseskjøring helt, helt galt!