MYE I BRUK: Barn helt ned fire årsalderen vil heller bruke en iPad enn å være med andre barn. Foto: Jan Haas / NTB scanpix
NB! MODELLKLARERT
MYE I BRUK: Barn helt ned fire årsalderen vil heller bruke en iPad enn å være med andre barn. Foto: Jan Haas / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT

Medietilsynet: – Ingen grunn til bekymring

Barbro Hardersen i Medietilsynet mener nettbrett er bra for barnas læring, og frykter ikke at det hindrer sosiale relasjoner. 

Stadig yngre barn får et nært forhold til iPad, telefoner og internett i alle mulig former. Både voksne og barn bruker det mange timer hver dag. 

Viktig med rammer

I Danmark skriver avisen Politiken om en studie, hvor to tredjedeler av barn mellom fire og seks år svarer at de heller vil «leke med iPad enn andre barn»

Kaja Hegg, rådgiver i media for Redd Barna mener studien viser to ting. 

– Dette er en viktig studie, som på den ene siden viser at barn og unge har glede og muligheter rundt det å bruke nettbrett. På en annen side stiller den spørsmål om dette ikke dette går utover andre viktige ting i barns liv, som ansikt-til-ansikt-relasjoner, sier Hegg. 

Hun nevner også sosialt fellesskap, kontakt med andre barn i fri lek, og det å lære uten å ha en iPad som utfordringer knyttet til problemstillingen. 

Ikke bekymret 

Barbro Hardersen, prosjektleder for Medietilsynets «Trygg Bruk» mener det er ikke er grunn til bekymring. 

– Spørsmålet de har stilt er jo om barna heller vil spille på nettbrett enn å leke med andre barn. Ikke med venner – men andre barn. Det er vanskelig for 4-6 åringer å definere hva som er andre barn, og det er ikke rart de vil holde på med nettbrettet selv. Det er helt selvsagt og ikke noe å bekymre seg over, sier Hardersen. 

IKKE BEKYMRET: Barbro Hardersen mener er ikke bekymret for barns bruk av nettbrett.
IKKE BEKYMRET: Barbro Hardersen mener er ikke bekymret for barns bruk av nettbrett.

Hun mener heller at nettbrett er et godt verktøy for barn til samspill og læring. 

– Her er heller spørsmålet hvordan vi kan bruke nettbrettet sammen, og at barna kan få øvelser fra tidlig alder, sier hun. 

Hardersen forstår ikke bekymringen ved at kontakt ansikt til ansikt skal forsvinne.

– Det har vært knyttet problemstillinger til TV-bruk og slikt tidligere, så det er jo ikke noe nytt. De barna som bruker dette får jo samspill og øyekontakt, mener Hardersen. 

Må ha rammer 

Kaja Hegg mener det er sjanse for at det er stor forskjell mellom de barna som har gode rammer og ikke. 

– Det er veldig forskjell på de mulighetene og de risikoene som ulike barn opplever og eksponeres for. Vi har alltid hatt litt mediepanikk, men på en annen side så er det vanskelig å sammenligne 20 minutter med barne-TV, versus det å ha et nettbrett hvor det er underholdning og sirkus 24 timer i døgnet, sier Hegg. 

Hun mener det er manglende kompetanse blant ansatte i barnehagene. 

– Det er barnehager som kjøper inn nettbrett uten kompetanse til å bruke det på en hensiktsmessig måte. Det er viktig at kompetansen kommer inn før maskinene, slik at barna kan lære og gjøre det godt, sier Hegg. 

Hardersen mener det er helt normalt at barnehagene kjøper inn nye ting, som leker og brettspill, uten å lese alle manualer først. 

– Det at man skal la være å kjøpe teknologi fordi man skal være proffe først, da kommer vi ingen vei, sier Hardersen.