Den amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate i Oslo til venstre i bildet. TV 2 Nyhetene avslørte i 2011 at tidligere polititopper i lengre tid skal ha drevet overvåkning av norske statsborgere på oppdrag fra USA. I loftsleiligheten på Scandic hotell skal de ha hatt hovedkvarteret sitt. Senere fulgte avsløringen om at norske ansatte ved ambassaden ikke betalte skatt. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
Den amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate i Oslo til venstre i bildet. TV 2 Nyhetene avslørte i 2011 at tidligere polititopper i lengre tid skal ha drevet overvåkning av norske statsborgere på oppdrag fra USA. I loftsleiligheten på Scandic hotell skal de ha hatt hovedkvarteret sitt. Senere fulgte avsløringen om at norske ansatte ved ambassaden ikke betalte skatt. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Ambassadevakt (34) dømt for svart arbeid

Lagmannsretten kjøpte ikke argumentet om at tilfellet kunne sammenlignes med skatteplikten for prostitusjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mannen er nå dømt til 75 dager ubetinget fengsel, samt til å betale en bot på 50.000 kroner.

Saken har sin bakgrunn i at den amerikanske ambassaden ikke trakk skatt av lønnen eller innberettet lønnsutbetalinger til norske ansatte til Skatteetaten. 

Som lagmannsretten også skriver i dommen, ble forholdet først oppdaget da TV 2 i november 2010 avslørte hvordan tidligere politiansatte arbeidet svart ved ambassaden.

Mannen ble i tingretten frikjent for beskyldningen om å ha arbeidet svart i 2008 og 2009, siden de ikke mente han var i uaktsom villfarelse over skatteplikten. Det argumentet kjøpte ikke lagmannsretten, som nå har slått fast at han skal dømmes for skattesvik for alle fire årene han jobbet for amerikanerne.

I retten forklarte mannen at han under jobbintervjuer fikk opplyst at lønna var skattefri – og at timelønnen derfor var lav. Dette skal ha vært en forklaring han slo seg til ro med.

Selv om mannens forsvarer i retten viste til hvordan det i annen en sak ble ansett som unnskyldelig å ikke oppgi prostitusjonsinntekter til beskatning, mener Borgarting lagmannsrett at det i saken her ikke er noen tilsvarende tvil i denne saken:

«Det finnes ingen slik uklarhet om skatteplikten for ordinære lønnsinntekter som den lagmannsretten viser til for prostitusjonsinntekter», resonnerer retten.

Men selv om han nå ble dømt for ytterligere to år med svart arbeid for den fremmede makten i Henrik Ibsens gate 48, slipper han likevel unna med lavere straff enn den strengere dommen for fire års skattesvik etter praksis kan gi grunnlag for.

Hans forsvarer, Anders Christensen, argumenterte i retten nemlig for at hans klient ble forskjellsbehandlet i straffutmålingen.

Ni tidligere polititjenestemenn som heller ikke skattet for arbeidet du utførte for den amerikanske ambassaden fikk nemlig sine saker henlagt og slapp unna med tilleggsskatt.

Selv om tilfellene er sammenlignbare, mener ikke lagmannsretten at 34-åringen er utsatt for en usaklig forskjellsbehandling. 

Det var flere uheldige omstendigheter som første til at den første gruppen ikke ble straffeforfulgt. Dels skyldes dette svakt politiarbeid. Det ble under ankesaken opplyst at Østfold politidistrikt i liten grad hadde foretatt en reell etterforskning i saken».

Selv om det ikke finnes presedens for tilsvarende, valgte lagmannsretten likevel å la de mildt sagt spesielle omstendighetene føre til en liten straffereduksjon.