PST-sjef Benedicte Bjørnland (t.v.), politiadvokat Signe Alling og etterforskningsleder Arnstein Jørgensen under PSTs pressekonferanse om etterforskningen i saken om mobilovervåkning i Nydalen i Oslo torsdag ettermiddag.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
PST-sjef Benedicte Bjørnland (t.v.), politiadvokat Signe Alling og etterforskningsleder Arnstein Jørgensen under PSTs pressekonferanse om etterforskningen i saken om mobilovervåkning i Nydalen i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

PST-sjefen avviser Aftenpostens «avsløringer» om mobilovervåking

– Vi har ikke funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner, sier Benedicte Bjørnland.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mobilovervåkingssaken som Aftenposten «avslørte» er uriktig. PST avviser at det finnes falske basestasjoner.

PST-sjef Benedicte Bjørnland fortalte på en pressekonferanse i Nydalen i Oslo torsdag ettermiddag, at det var mye feilaktig i Aftenpostens funn om mobilovervåking.

– Fortsatt gjenstår det enkelte etterforskingsskritt, men den delen som Aftenposten har skrevet om anser vi som ferdig. Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner, fortalte PST-sjefen under pressekonferansen knyttet til Aftenpostens mobilovervåkingssaker.

PST-sjefen sier at de underveis har samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten, og begge samarbeidspartnerne er enige med PSTs konklusjoner.

– Etterforskningen har omfattet egne tekniske undersøkelser og en grundig gjennomgang av det mottatte materialet som Aftenposten har benyttet. PST har også hatt samarbeid med Oslo politidistrikt, som etterforsker i egen sak med utgangspunkt i de samme opplysningene fra Aftenposten.

Bjørnland kunne under pressekonferansen fortelle at PST flere ganger de siste årene, altså før Aftenpostens nyhetsdekning startet, har gransket om ulovlige basestasjoner er i bruk i Norge.

– Vi har gjennom disse undersøkelsene ikke avdekket at falske basestasjoner har vært i bruk. Jeg vil samtidig understreke at bruk av falske basestasjoner antakelig bare utgjør en liten del av verktøykassen som fremmede staters etterretningstjenester benytter, sa hun.

PST-sjefen påpeker at de alltid innhenter rettens kjennelse når de bruker såkalte IMSI-fangere:

– All vår bruk av IMSI-fangere er lovlig. PST er i tillegg underlagt et særskilt kontrollregime gjennom EOS-utvalgets inspeksjoner ved Den sentrale enhet annenhver måned, hvor også tvangsmiddelbruk som IMSI-fangere rutinemessige blir gjenstand for kontroll.

Ifølge PST-sjefen er IMSI-fangere benyttet ved rundt 30 anledninger de siste tre årene til sammen i Oslo-området.

Les PSTs skriftlige redegjørelse her