KALDT: Stanser Golfstrømmen kan det blir kaldt hos oss. Foto: Morgan / Creative Commons
KALDT: Stanser Golfstrømmen kan det blir kaldt hos oss. Foto: Morgan / Creative Commons

Golfstrømmen bråbremser

Den globale oppvarmingen ødelegger «motoren» som driver Golfstrømmen. Dette blir konsekvensene.

Vinteren vi er i ferd med å legge bak oss er den varmeste kloden vår har hatt siden temperaturmålingene startet på slutten av 1800-tallet.

Men vinteren var ikke varm over alt. Fra desember til februar var det kaldere enn normalt øst i USA og i deler av Stillehavet.

Nord i Atlanterhavet var det rekordkaldt.

AVVIK: Avvik i temperaturen for perioden desember 2014 til og med februar 2015. Kart: NOAA
AVVIK: Avvik i temperaturen for perioden desember 2014 til og med februar 2015. Kart: NOAA

Det siste har satt en støkk i forskerne. Her skulle Golfstrømmen har transportert varmt vann fra Mexicogolfen og nordover til Europa.

GOLFSTRØMMEN: Slik sirkulerer vannet i Atlanterhavet. Overflatestrømmene i rødt, dypvanns-strømmene i blått. Kart: Rahmstorf
GOLFSTRØMMEN: Slik sirkulerer vannet i Atlanterhavet. Overflatestrømmene i rødt, dypvanns-strømmene i blått. Kart: Rahmstorf

Suges nordover

Golfstrømmen har en fart på drøye seks kilometer i timen, og flytter mer vann enn alle elvene på kloden til sammen. 

Motoren bak Golfstrømmen er kaldt og salt vann i nord.

Når kulden i nord får sjøen til å fryse til is, blir det vannet som er igjen saltere. Salt og kaldt vann er tungt, og synker ned som stempelet i en pumpe.

ENDRING 1900-2013: Temperaturen har ikke økt på hele kloden. Den kalde flekken i Afrika skyldes manglende data. Kart: Rahmstorf / NASA GISS
ENDRING 1900-2013: Temperaturen har ikke økt på hele kloden. Den kalde flekken i Afrika skyldes manglende data. Kart: Rahmstorf / NASA GISS

Det er denne pumpen som «suger» nytt varmt vann nordover, og sender kaldt vann sørover til tropene.

Bremser opp

Det var ikke bare nå i vinter at Nord-Atlanteren skilte seg ut.

Kartet som viser hvordan den globale temperaturen har endret seg siden år 1900 viser at oppvarmingen har vært størst i nord, med unntak av nettopp Nord-Atlanteren. Der er det blitt kaldere de siste hundre årene.

Forskerne har lenge visst at det skyldes at den globale oppvarmingen påvirker motoren bak Golfstrømmen:

HASTIGHETEN: Temperaturforskjellen mellom den nordlige halvkule og Nord-Atlanteren. Den er et mål på styrken til Golfstrømmen. Illustrasjon: Rahmstorf / Nature
HASTIGHETEN: Temperaturforskjellen mellom den nordlige halvkule og Nord-Atlanteren. Den er et mål på styrken til Golfstrømmen. Illustrasjon: Rahmstorf / Nature

Når temperaturen i nord stiger, smelter det is på land og dannes mindre is på havet. Vannet blir derfor ikke like salt som før, og synker ikke like fort ned i dypet.

Motoren mister rett og slett turtall.

Akkurat nå er det mindre is på Polhavet enn noen gang siden registreringene startet.

Samtidig smelter isen på Grønland.

Den enorme innlandsisen var i balanse frem til 1900. Da dannet det seg omtrent like mye ny is, som det smeltet og brakk av nede ved kysten. De siste årene har det smeltet snø og is helt til topps, nesten 3700 meter over havet.

Mye raskere

ISEN PÅ POLHAVET 24. MARS: Det har aldri vært registrert mindre is på Polhavet enn nå. Illustrasjon: NSIDC
ISEN PÅ POLHAVET 24. MARS: Det har aldri vært registrert mindre is på Polhavet enn nå. Illustrasjon: NSIDC
ISEN PÅ GRØNLAND: Tilvekst og smelting av is summert år for år (kumulativ), relativt til gjennomsnittet for 1840-1900. Illustrasjon: Jason Box / meltfactor.org/blog/
ISEN PÅ GRØNLAND: Tilvekst og smelting av is summert år for år (kumulativ), relativt til gjennomsnittet for 1840-1900. Illustrasjon: Jason Box / meltfactor.org/blog/

En forskergruppe ledet av Stefan Rahmstorf ved Potsdam Institute for Climate Impact har nå i mars publisert en studie i Nature. De har undersøkt hastigheten til Golfstrømmen langt tilbake i tid.

Midt på 1970-tallet gikk farten kraftig ned, før den så økte litt igjen fra 1990. Siden 2004 har farten vært på vei ned igjen.

– Golfstrømmen har ikke vært svakere på mer enn tusen år, og det er svært sannsynlig at det ikke skyldes en naturlig variasjon, men den globale oppvarmingen, skriver Rahmstorf i et blogginnlegg.

Nå synker hastigheten mye fortere enn selv forskerne regnet med.

– I Nord-Atlanteren var årets vinter den kaldeste som er registrert, en til to grader under normalen. Det tyder på at sammenbruddet i Golfstrømmen har kommet lenger nå en det vi dokumenterte i artikkelen vår, skriver Rahmstorf.

Klimamodellene har beregnet at farten på Golfstrømmen kan være halvert i år 2100. Nå må modellene revideres.

– Dersom strømmen svekkes for mye kan den stanse helt opp. FNs klimapanel anslår risikoen for at det skjer før år 2100 til ti prosent. Men anslaget er basert på modeller som kan ha undervurdert risikoen, skriver Rahmsdorf.

I verste fall er det bare noen tiår til strømmen av varmt vann opp til oss stanser helt.

Dette skjer

Uten det varme vannet fra tropene ville vi hatt et klima omtrent slik det er sør på Grønland, i Alaska, og nord i Canada.

Stanser Golfstrømmen opp blir det kaldere hos oss. Men hvor mye kaldere er det ikke godt å si, siden kloden samtidig varmes opp. 

Men det er ikke bare temperaturen som påvirkes når strømmen stanser.

– Det vil også få konsekvenser for livet i havet, fiskeriene, og spesielt for havnivået langs østkysten av USA, skriver Rahmsdorf.

HAVNIVÅET: Så mye har det globale havnivået steget siden 1700. De lilla linjene er basert på analyser av sedimenter og tidevannsmålere. Den lyseblå linjen er satellittmålinger (fra 1993). De røde og blå kurvene som går frem til 2100 er hentet fra klimamodeller, og viser to mulige scenarier. Kilde: IPCC AR5
HAVNIVÅET: Så mye har det globale havnivået steget siden 1700. De lilla linjene er basert på analyser av sedimenter og tidevannsmålere. Den lyseblå linjen er satellittmålinger (fra 1993). De røde og blå kurvene som går frem til 2100 er hentet fra klimamodeller, og viser to mulige scenarier. Kilde: IPCC AR5

Havet stiger dramatisk

Havnivået er ikke likt over hele kloden. Vi har flo og fjære gjennom døgnet, og også sjøtemperaturen påvirker hvor høyt havet står.

Varmt vann tar større plass enn kaldt vann. Langs østkysten av USA er vannet varmest øst for Golfstrømmen, og havnivået derfor høyere ute i havet enn inne ved kysten.

– Så dersom Golfstrømmen svekkes og temperaturen jevnes ut, vil havet stige inne ved kysten av USA, forklarer Michael Mann ved Penn State University til Washington Post.

Også en annen faktor spiller inn:

På den nordlige halvkule er havnivået lavere på venstre side for en havstrøm enn til høyre for den. På den sørlige halvkule er det omvendt.

Svekkes farten på strømmen stiger derfor havnivået på venstre side, også det inn mot østkysten av USA. Til sammen blir dette dramatisk.

– Stanser strømmen kan havet stige en meter, sier Mann.

Langs østkysten av USA ligger millionbyene på rekke og rad. Mellom dem går det veier og jernbane helt i strandkanten. En meter høyere havnivå høres ikke mye ut, men det er nok til at østkysten av USA kan ha endret utseende totalt om bare noen tiår.