Konkurransetilsynet slår alarm om norske banker

Bankgranskingen er klar: Konkurransen blant norske banker er lav, fastslår Konkurransetilsynet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OSLO/BERGEN (TV 2): I ett år har Konkurransetilsynet gransket de norske bankene. Sykdomstegnene er mange. Konkurransen lider, fordi bankene ser ut til å bevege seg i flokk. 

– Konklusjonen er at selv etter at bankene har satt ned renten, er konkurransen fortsatt for svak i finansnæringen, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer til TV 2. 

Granskingen, som ble varslet etter et lengre press mot de norske bankene i fjor, viser tegn til at norske banker koordinerer boliglånsrentene, i stedet for å konkurrere. 

– Bankene signaliserer sine fremtidige renter og demper konkurransen. De roer altså konkurransen i markedet gjennom å fortelle hverandre hva de har tenkt å gjøre, forklarer Meyer. 

Les hele rapporten her.

Konkurransedirektøren er klar på at det er kundene som sitter igjen med regningen som følge av dårlig konkurranse.

Mulige lovbrudd

Og hun utelukker ikke at enkeltbanker kan bli etterforsket for brudd på konkurranseloven. 

– Signalisering kan være et brudd på konkurranseloven. Hvis vi ser tegn på uheldig signalisering, vil vi starte en sak der vi vil etterforske dette forholdet, sier konkurransedirektøren. 

DNB-sjefen til konkurransedirektøren: – Jobb en dag i en bank

TV 2 treffer DNB-sjef Rune Bjerke på bank- og finansnæringens årlige konferanse på Oslo Plaza. Han understreker at han ikke har lest rapporten til Konkurransetilsynet, og at han derfor ikke kan kommentere innholdet i den.

Men DNB-sjefen har likevel synspunkter på konkurransen blant norske banker. 

– De som sier at konkurransen er svak. De burde tatt seg en dag eller ti i en bank og jobbet, sittet i skranken eller på kundesenteret, og hørt hvor tøffe kundene er i kommunikasjonen med oss, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, til TV 2. 

Han reagerer på påstander om at bankene samarbeider om rentesettingen. 

– Det kan jeg avkrefte på det sterkeste. Vi følger spillereglene til punkt og prikke, og vi treffer beslutninger fullstendig på egenhånd, sier Bjerke. 

Sjefen for Nordeas virksomhet i Norge, Gunn Wærsted, har heller ikke lest tilsynets rapport når TV 2 snakker med henne, men samstemmer med DNB-sjefen. 

GRANSKET: DNB-sjef Rune Bjerke. 
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
GRANSKET: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi oppfatter konkurransen som meget hard, og det føler vi på kroppen hver dag, sier Nordea-sjef Gunn Wærsted til TV 2. 

Bekymret statsminister

På denne tiden for ett år siden viste TV 2 i en serie reportasjer hvordan norske banker holdt utlånsrentene på et unaturlig høyt nivå. DNB-sjefen kalte det et spleiselag, men måtte senere trekke bruken av det ordet tilbake fordi det viste seg at kundene måtte ta mesteparten av regningen. 

For ett år siden beskrev Rune Bjerke konkurransen blant bankene som «steintøff». Det samme gjorde han da TV 2 viste ham et klipp av egen uttalelse i dag. 

– Konkurransen er steintøff, fastslår DNB-sjefen.

Men få utover bransjekolleger støtter DNB-sjefen. Også statsministeren, som i fjor stilte seg i front i et renteopprør mot bankene, er bekymret. 

– Regjeringen påpekte også at det burde være bedre konkurranse i den finansmarkedsmeldingen vi hadde til Stortinget i fjor. Der skisserte vi også at vi ville iverksette tiltak, og det jobber vi med, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2. 

Da Erna Solberg sist uttalte seg om bankenes rentesetting, reagerte DNB med å sende et protestbrev til statsministeren, som DNB senere måtte beklage på direktesendt TV. 

Foreslår tiltak

Konkurransetilsynet foreslår i sin rapport flere konkrete tiltak for å bedre konkurransen i bankmarkedet. 

  • Bekjempelse av signalisering i banksektoren. Konkurransetilsynet vil vurdere å etterforske fremtidig signalisering mellom banker. 
  • Tilsynet mener det er behov for å redusere søke- og byttekostnadene for bankkundene. Med andre ord å gjøre det enklere for kundene å bytte bank. 
  • Konkurransetilsynet anbefaler norske myndigheter å harmonisere de norske kapitalkravsreglene med EUs regler. 
  • Konkurransetilsynet ønsker at myndighetene også utreder konkurransemessige utslag ved innføring av nye reguleringer av banksektoren. 

Bankmarkedet i Norge | Create infographics