MILLIONBEDRAG: Mannen ble dømt for 13 tilfeller av grovt bedrageri her i Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Foto: TV 2
MILLIONBEDRAG: Mannen ble dømt for 13 tilfeller av grovt bedrageri her i Sør-Østerdal tingrett i Elverum. Foto: TV 2

Hedmarking (58) lurte til seg seks millioner kroner

I 2014 ble mannens samboer dømt for å lure til seg 16,8 millioner. Denne måneden ble han selv dømt for grovt bedrageri.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 58 år gamle hedmarksmannen ble dømt til elleve måneders fengsel. Fem av disse månedene ble gjort betinget. Det vil si at han må sone seks måneder i fengsel. 

Mannen ble dømt for 13 tilfeller av grovt bedrageri. Han lurte til seg til sammen seks millioner kroner, ved å forfalske dokumenter i lånesøknader.

Ved å skape inntrykk av at han hadde lav gjeld, fikk han innvilget nye lån. Mange av lånene ble tatt opp for å betale annen gjeld.   

Henger sammen

58-åringens dom henger også sammen med samboerens. Han ble tiltalt like før jul, etter at hans underskrifter dukket opp i saken mot samboeren.

Hun ble i november 2014 dømt for bedrageri, etter å ha forfalsket lånesøknader og tilegnet seg 16,8 millioner kroner fra mer enn 30 banker og finansinstitusjoner

58-åringen ble frifunnet på ti av de 23 punktene i tiltalen. På noen av punktene var det ifølge Sør-Østerdal tingrett bevist at samboeren sto bak de falske lånesøknadene.

Ett forhold var foreldet, noe som uten videre medfører frifinnelse. 

– Brukt av samboeren

Retten har lagt vekt på at mannens samboer var pådriver for forbrytelsene, og at han trolig ikke ville gjennomført sine handlinger uten press fra samboeren. 

– Det synes for retten som tiltalte i realiteten har blitt brukt av sin samboer, noe som etter rettens syn må ilegges merkbar vekt i formildende retning, heter det i konklusjonen fra Sør-Østerdal tingrett.

58-åringen hadde lite å vinne på bedrageriet. Pengene var innom hans konto, men disse ble disponert av samboeren.

Selv forklarte samboeren i sin egen rettssak i 2014 at de fleste pengene gikk videre til datteren, som hadde opparbeidet seg høy gjeld. 

Mannens passive rolle i bedrageriene, virket i formildende retning. At behandlingstiden har vært unødig lang førte til straffreduksjon. 

Men retten påpeker også at det må slås ned på svindel mot banker og finansinstitusjoner, ettersom disse kan få konsekvenser for andre som søker lån. 

Det er også skjerpende at bedrageriene er utført over tid, og på en måte som gjør dem vanskelige å oppdage. 

Forfalsket selvangivelser

Metodene til 58-åringen er sammenfallende med dem samboeren brukte. For å få sin egen økonomiske situasjon til å fremstå som solid, forfalsket hun selvangivelser.

For eksempel endret hun på ligningen sin slik at hun så ut til å ha gjeld på 740.000 kroner, mens hun i realiteten hadde over to millioner i gjeld.

Retten fant det skjerpende at kvinnen tidligere har jobbet i bank.

– Tiltalte har i kraft av sin posisjon som bankansatt misbrukt sin tillit, og hun har også utnyttet den kunnskap hun har tilegnet seg som bankansatt til å begå straffbare handlinger, heter det i dommen fra november 2014.

– Tiltalte har på en profesjonell måte forfalsket både selvangivelser for seg selv, sin samboer, datter og tidligere svigersønn, skrev tingretten den gangen.

Psykiske problemer

Retten fant det også særlig klanderverdig at hun har satt samboeren i stor gjeld, uten at han visste om dette.

Kvinnen på sin side har lagt frem dokumentasjon på en historikk med psykiske problemer, og at hun ikke ville klare å sone en ubetinget fengselsstraff. Dette har retten sett bort fra, og påpeker at kvinnen selv har satt seg i denne knipen.