Vurderer å legge motorvei tvers gjennom unikt norsk naturområde 

Miljøinteresserte Viggo Ree frykter at store naturverdier på Ringerike står i fare.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er et fantastisk område, sier naturentusiasten, hobbybiologen og tegneren Viggo Ree.

Han har tatt TV 2 med opp til Kongens Utsikt, over Steinsfjorden og Sundvollen på Ringerike.

– Dette er et av verdens viktigste våtmarksområder, sier han, og peker utover deler av Hole kommune, der Ringeriksbanen nå planlegges.

Nei i 2002

Jernbaneverket og Vegdirektoratet har i felleskap utredet både motorvei og jernbanetrasé tvers over Kroksund, der Steinsfjorden fortsetter som en arm av Tyrifjorden.

NEI I 2002: Stortinget har en gang sagt nei til å bygge vei og jernbane her ved Tyrifjorden. Nå er planene til behandling på nytt.
NEI I 2002: Stortinget har en gang sagt nei til å bygge vei og jernbane her ved Tyrifjorden. Nå er planene til behandling på nytt.

Miljøinteresserte Viggo Ree frykter nå at store naturverdier står i fare. Allerede i 2002 sa Stortinget nei til å bygge jernbane her på grunn av naturverdiene. Men nå er planene på nytt aktuelle. Samferdselsdepartementet skal nå ta stilling til utredningene fra Jernbaneverket og Vegdirektoratet.

Det foreligger flere trasé-forslag, men alle sammen skjærer tvers over Tyrifjorden og fortsetter gjennom deler av et område som allerede er vernet.

Motorvei

Rett utenfor den gamle militærleiren Helgelandsmoen er planen å legge både en firefelts motorvei og to jernbanespor.

– Rett over elva her er det planer for en fire-felts motorvei og en to-spora jernbane som skal gå innom et allerede vernet område. Det hører ikke noen steder hjemme, sier Ree som har forflytta seg til bredden av Storelva, som renner fra Randsfjorden og ned i Tyrifjorden. Han mener Norge har internasjonale forpliktelser i å ivareta naturverdiene her.

Men det er ikke bare på Ringerike naturverdier står i fare. Både i Repparfjorden i Finmark og i Førdefjorden er det planer om utslipp av gruveslam rett i fjorden. I Vestby i Akershus vil Ikea bygge et stort varehus på dyrka mark, og i Sørdalen i Sogn og Fjordane har regjeringen tillatt å bygge høyspentmaster gjennom et vernet område.

– Dette er en sørgelig lang liste over norske naturverdier som er under press og der regjeringen og miljøministeren er tilretteleggere for å ødelegge norsk natur, sier Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

Han etterlyser en miljøminister som tar initiativ og som gjør noe for å stoppe truslene mot norsk natur.

– Miljøet må noen ganger vike

– Flere av disse sakene er ikke vårt ansvar, sier miljøminister Tine Sundtoft (H). Men hun innrømmer at miljøhensyn, noen ganger, må vike for viktige samfunnshensyn.

– Noen ganger prioriterer vi utbygging av fornybar energi, vi prioriterer jernbaneutbygging og vi prioriterer friluftsliv foran det å ta vare på miljøet.

– Men er ikke vernede områder vernet?

– Vernede områder er vernede områder, men vi går inn i hver enkelt sak og setter miljøhensyn opp mot samfunnshensyn, svarer Tine Sundtoft.

Under behandling

Utbyggingen av Ringeriksbanen er ennå ikke avgjort. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til planene i løpet av året, og da vil også Klima- og Miljødepartementet bli bedt om å ta stilling til naturinngrepene.

Men både Viggo Ree og Rasmus Hansson frykter at miljøet taper.

De viser også til at området er historisk viktig. Det ligger flere kongegraver i områder som også er fruktbart jordbruksland.