Vurderer å legge motorvei tvers gjennom unikt norsk naturområde 

Miljøinteresserte Viggo Ree frykter at store naturverdier på Ringerike står i fare.

- Dette er et fantastisk område, sier naturentusiasten, hobbybiologen og tegneren Viggo Ree. Han har tatt TV 2 med opp til Kongens Utsikt, over Steinsfjorden og Sundvollen på Ringerike. - Dette er et av verdens viktigste våtmarksområder, sier han, og peker utover deler av Hole kommune, der Ringeriksbanen nå planlegges.