FÅR BLI I OSLO: Mulla Krekar tvinges likevel ikke til å flytte til Kyrksæterøra. Foto: TV 2
FÅR BLI I OSLO: Mulla Krekar tvinges likevel ikke til å flytte til Kyrksæterøra. Foto: TV 2

Mulla Krekar får bli i byen

Lagmannsretten opphever politiets vedtak om å tvangsbosette mulla Krekar på Kyrksæterøra. Politiet mener fortsatt Krekar er en fare for rikets sikkerhet, og vil gå grundig gjennom kjennelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Borgarting lagmannsrett har kommet til at mulla Krekar likevel ikke kan flyttes til et asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Retten opphevet i en kjennelse fredag ettermiddag politiets vedtak om tvangsbosetting.

«Borgarting lagmannsrett har i dag opphevet Oslo politidistrikts pålegg om at Najmuddin Faraj Ahmad – også kjent som mulla Krekar – skal bo og oppholde seg på mottakssenter i Kyrksæterøra.»

– Vi vil gå grundig gjennom kjennelsen, men kan allerede nå se at den reiser viktige, prinsipielle juridiske problemstillinger, sier Unni T. Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt. 

Politiet er uenige med lagmannsretten

I kjennelsen kommer retten med kraftig kritikk av Justisdepartementet for urettmessig å ha gitt politiet instrukser om tvangsflytting av Krekar.

«Pålegg om bestemt oppholdssted etter utlendingsloven er et tvangsmiddel som det er forbeholdt politiet å treffe beslutning om», står det i pressemeldingen. 

– Vi er uenige med lagsmannsretten i at dette er en ulovlig instruks. I den grad det uansett legges til grunn, stiller vi spørsmål ved om dette skal frata politiet muligheten til på selvstendig grunnlag å bruke den aktuelle lovbestemmelsen, sier Grøndal. 

– Har brutt loven

Jusprofessor Mads Andenæs mener Justisdepartementet har brutt loven. 

– De har gått utover den kompetansen de har. Justisdepartementet har ikke anledning til å instruere politiet hvordan de skal utøve sin kompetanse etter loven her. Det analyseres grundig av domstolen, og jeg tror at de fleste som leser det, vil måtte slutte seg til det domstolen sier, sier Mads Andenæs, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

– Hvordan mener du justisministeren har opptrådt overfor sitt departement? 

– Det er ikke noe hyggelig for en justisminister å få en slik avgjørelse mot seg. Hvis man leser avgjørelsen, den instruksen som kommer fra justisdepartementet, så er det ganske klart at justisministeren ikke har fulgt råd. Han har satt seg over de rådene som fagfolkene i departementet har gitt, sier Andenæs, og legger til:

– Her er det snakk om rettssikkerhetsgarantier for individet, og vi ønsker jo ikke at justisministere skal sette seg over de rettssikkerhetsgarantiene som finnes. 

Krekar sitter i øyeblikket i varetekt, siktet for trusler etter et NRK-intervju.