SORGMELDING: Eksperter mener innføring av sorgmelding vil ivareta sørgende på en bedre måte, og at systemet ikke vil bli unyttet. Foto: Frank May / NTB scanpix
SORGMELDING: Eksperter mener innføring av sorgmelding vil ivareta sørgende på en bedre måte, og at systemet ikke vil bli unyttet. Foto: Frank May / NTB scanpix

Mener sorgmelding ikke vil bli misbrukt

Norsk Psykologforening mener både lege og psykolog bør vurdere om en person skal få sorgmelding. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– På samfunnsnivå er det et problem at regelverket bidrar til at normale menneskelige reaksjoner gjøres til sykdom, sier seniorrådgiver i Norsk psykologforening, Anders Skuterud til TV 2, og viser til at sørgende ofte må ha psykiske diagnoser for å få sykemelding. 

Må vurdere systemet 

Han mener det er et problem at nordmenn må ha en diagnose for å ha rett på sykepenger eller andre samfunnsmessige goder en diagnose gir. 

– Mange rettigheter er regulert gjennom diagnosen du har. Når det åpenbart er behov for sykemelding må leger finner på en diagnose, som i forbindelse med sorg ofte blir en psykiatrisk diagnoser, sier Skuterud. 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier det nå vurderes om sorg skal gi rett på sykepenger. 

Norsk psykologforening mener innføring av sorgmelding er én måte å endre dagens regelverk på. 

– En slik utvidelse av systemet bør være fullt akseptabelt, og jeg ser ingen ulemper ved det. Jeg tror ikke det vil føre til misbruk, men det vil være veldig viktig å få en medvurdering av lege eller psykolog. Det bør være en del av regelverket, sier Skuterud. 

Han mener det nå må tas en ny vurdering om systemet fungerer slik det skal. 

INGEN ULEMPER: Anders Skuterud i Norsk psykologforening ser ingen ulemper ved å innføre sorgmelding. Foto: Arne Olav Hageerg
INGEN ULEMPER: Anders Skuterud i Norsk psykologforening ser ingen ulemper ved å innføre sorgmelding. Foto: Arne Olav Hageerg

– Det er rimelig å stille krav om at samfunnet og politikere vil vurdere dette, sier han.

Sykepenger uten sykdom

Norske helsemyndigheter er bundet av diagnosesystemet til WHO, som norske helsemyndigheter ifølge Skuterud,er svært lojale mot. 

– Men vi kan ha dette med sorgmelding som en del av vårt velferdssystem, og at det går an å ha sykemeldingrettigheter uten at det er knyttet til sykdom, sier han. 

Han sier det store spørsmålet er hvor grensen skal gå. 

– Spørsmålet er om vi klarer å finne et akseptabelt system hvor fagpersoner avgjør om man er arbeidsufør uten en diagnose. Det er først og fremst aktuelt i krisetilstander og ved traumatiske dødsfall. Da kan en bli helt slått ut, men man er ikke psykisk syk, sier Skuterud.

Han tror en mer nøyaktig inndeling av hvem som sørger og hvem som lider av psykiske lidelser vil sikre bedre behandling. 

– Jeg tror det vil lettere å søke psykologisk behandling. Dette både som sørgende og ved at det blir lettere for fastlegen å henvise, sier han. 

Lettere for alle

Psykolog Stian Tobiassen har skrevet bøker og jobbet tett med tema. Han ønsker en sorgmelding velkommen. 

– Min tanke er at alt som kan gjøre situasjonen til de i akutt sorg bedre må vi ta i bruk. Sorg etter traumatiske dødsfall gir ofte store utfordringer, med både skam, nye roller, omveltninger i hverdagen og psykologiske utfordringer. Dette er normale reaksjoner, og bør håndteres med et verktøy som ikke bidrar til et sykdomsfokus, sier Tobiassen. 

Han mener det vil være mer lønnsomt å forebygge sykdom i den akutte fasen, ved at folk får en akutt sykemelding, fremfor behandling i senere tid. 

– Ulempen, som det er rundt de fleste sykemeldinger, er at det alltid vil være en usikkerhet om man gjør en riktig vurdering som fagperson. Men fordelene er større enn ulempene. Ved å ha et slik redskap kan man gjøre en vurdering uten at det må bli fundert i de diagnostiske kriteriene, sier Tobiassen. 

Han tror ikke et system med sorgmelding vil bli misbrukt. 

– Hvis noen argumenterer for at det vil bli misbrukt vil det være like stor sjanse for misbruk av andre diagnoser. Sorgmelding vil gjøre det lettere for all fagpersonell, og det vil ha enorm effekt for alle, sier han. 

Vurderer systemet

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier at det er igangsatt arbeid hvor departementet vil vurdere om sorgmelding skal innføres. 

– Fordelen med en sorgmelding er at de som trenger sykemelding fra jobb unngår belastningen det kan være å få en psykisk diagnose. I tillegg vil muligheten for en egen sorgrubrikk i sykemeldingsskjema gi oss verdifull informasjon til å følge opp de som trenger hjelp til å takle sorgen. Da vil vi komme tidligere i gang med riktig oppfølging, sier Eriksson.