Monika-saken klages til Riksadvokaten

Kristina Sviglinskaja opplever at minnet om datteren Monika er svertet av politiet. 
Hun ber nå Riksadvokaten kreve mer etterforskning av alle polititabbene i Monika-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Se video øverst i saken

Kristina Sviglinskaja og bistandsadvokat Stig Nilsen har brukt flere dager på diskutere en svært vanskelig sak. Nylig bestemte de to seg for å klage på vedtaket fra Spesialenheten for politisaker som kom i slutten februar. Da fikk Hordaland politidistrikt en bot på 100 000 kroner.

Kristina har lest nøye igjennom begrunnelsen til Spesialenheten, men uten å få det som for henne er de viktigste svarene: Hvorfor oppsto alle tabbene da politiet etterforsket og siden henla Monika-saken i 2012?

– Ingen svar

– Det er så mye informasjon, men ikke noen svar, sier Kristina Sviglinskaja som har lest vedtaket til Spesialenheten.

Kristina understreker at hun ikke har fått svar på det som for henne er mest viktig nå.

– Jeg har fremdeles mange ubesvarte spørsmål, sier Kristina til TV 2 Nyhetene. Spørsmål som hun mener Spesialenhetens etterforskning burde gitt svar på. Håpet nå er at Riksadvokaten skal gi henne medhold i klagen.

Massiv kritikk

Hordaland politidistrikt fikk massiv kritikk fra Spesialenheten og ble bøtelagt for behandlingen av varsleren Robin Schaefer. Men forhold som angår selve etterforskningen i etterkant av funnet av Monika høsten 2011 og henleggelsen i 2012, har Spesialenheten ikke sett på.
Kristina ble blant annet mistenkt for innbrudd i boligen. Også en rekke andre grove feil og tabber i etterforskningen er blitt kjent i ettertid. Politiet satt med et bevisst inntrykk av at Kristina ikke ville akseptere at datteren hadde tatt sitt eget liv.

– Minnet om Monika svertet

– Det verste for meg er at minnet om min datter ble svertet. Det er veldig viktig for meg, jeg håper til syvende og sist at jeg får svar på hva som skjedde, sier Kristina Sviglinskaja. Hun sliter med å akseptere konklusjon til Spesialenheten om at forhold knyttet til etterforskningen og henleggelsen i 2011 og 2012 er foreldet og derfor ikke etterforsket.

Advokat Stig Nilsen mener Spesialenheten tar feil når den hevder at politietterforskningen fra 2011 er foreldet og at Spesialenheten derfor ikke har grunnlag for å se på hva som skjedde den gang.

– Savner svar

– Vi har kommet til at vi vil påklage vedtaket opp til Riksadvokaten. Begrunnelsen gir oss ikke de svar som vi ønsker, sier bistandsadvokat Stig Nilsen og henviser til sin klient.

I ettermiddag sendte Nilsen ut en pressemelding hvor han blant annet påpeker følgende:

«Hun er ikke nødvendigvis ute etter at enkeltpersoner skal bli rammet. Det viktige for henne er å få svar på hva som gikk galt da saken ble henlagt som selvdrap. Spesialenheten har ikke bidratt til å opplyse saken noe mer enn det hun allerede visste og hun er uenig i vurderingen av foreldelse.

Bakgrunnen for klagen er at Spesialenheten under punktet «Siktelse» ikke har tatt med forhold som ligger til grunn for anmeldelsen. Forelegg er dermed ilagt som følge av den motstanden som varsleren Schaefer ble møtt med i 2014, hvilket vi for så vidt er enig i, men ikke på bakgrunn av de forhold som ble anmeldt.

Sentralt er at det er grunn til å stille spørsmål ved om det er korrekt at foreldelse er inntrådt og om eventuelt Spesialenheten kunne ha unngått dette ved at det hadde vært foretatt fristavbrytende skritt på et tidligere tidspunkt.
Etter vår oppfatning var ikke foreldelse inntrådt på tidspunktet da anmeldelse ble inngitt, etter reglene om fortsatt forbrytelse, og det er et prinsipielt spørsmål om når foreldelsesfristen starter å løpe.
Straffebudets innhold «grov uforstand» utelukker ikke at det straffbare forholdet har vart helt frem til 2014, eller at saken som sådan må ses på som en helhet.
Det er slik vi ser det flere datoer som kan være aktuelle for friststart.

Det er på denne bakgrunn nødvendig at Riksadvokaten tar stilling i saken. For det tilfelle at Riksadvokaten skulle komme til at foreldelse er inntrådt suksessivt, har vi bedt Riksadvokaten særskilt kommentere hvorfor fristavbrytende skritt gjennom siktelse ikke ble tatt tidligere.»

– En belastning

– Saken har vært belastende for Monikas pårørende og jeg har forståelse for at hennes mor kan oppfatte politiets mangelfulle etterforskning og skjønn som krenkende, sa visepolitimester Odd Reidar Nilsen da det ble kjent at Spesialenheten hadde ilagt Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med Monika-saken. Ingen enkeltpersoner ble straffet.

Hordaland politidistrikt fikk bot for å ha utvist grov uforstand i tjenesten da de ignorerte varsleren Robin Schaefer. Men Spesialenheten har ikke sett selve etterforskningen og henleggelsen i 2011 og 2012, fordi dette er foreldet. Det aksepterer ikke bistandsadvokat Stig Nilsen som presiserer at hans klient ikke er ute etter å få straffet enkeltpersoner.

Nilsen mener Monika-saken må sees på som en sammenhengende sak som ikke er avsluttet - og dermed heller ikke foreldet. Nilsen viser til en høyesterettsdom i sin klage. Dessuten har ikke politiet sendt henleggelsesbeslutning til Kristina, som dermed ikke fikk sjansen til å klage på henleggelsen.

Krever svar om oppreisning

Kristina Sviglinskaja fremmet i februar et krav om oppreisning overfor Politimesteren i Hordaland på kr 200 000 basert på et såkalt organansvar. Dette har verken Hordaland politidistrikt eller Spesialenheten for politisaker så langt gitt noen form for svar på.

«Kravet ble parallelt sendt til Spesialenheten. Flere av de forhold som danner grunnlag for forelegget har tilsvarende vurderingstema som i grunnlaget for oppreisningserstatning. Vi har ikke fått svar fra Politimesteren og kravet ble ikke behandlet hos Spesialenheten. Vi har derfor påklaget også denne delen av saken, hvor det gjelder en annen foreldelsesfrist enn for den strafferettslige delen av saken. Straffeloven § 132 a om motvirkning av rettsvesenet er vurdert, men ikke funnet grunnlag for å anmelde på eget initiativ», skriver Nilsen i en pressemelding.