Reagerer på regjeringens anonyme sykehjemsrapport

Rapporten viser at i november i fjor var 873 personer på venteliste til heldøgns omsorgsplass i norske kommuner. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I valgkampen lovet regjeringen å kartlegge sykehjemskøene her i landet. Fredag kunne TV 2 forteller at de nå har mottatt den første rapporten.

Den viser at det i november i fjor var 873 personer på venteliste til heldøgns omsorgsplass i norske kommuner.

Det er KS som har innhentet opplysningene på oppdrag fra Helsedepartementet. 57 prosent av kommunene har svart på spørsmålene fra KS.

– Må tas med en klype salt

Norsk Pasientforening mener tallene er for lave fordi 183 kommuner aldri har svart på spørsmålene som er stilt.

– Jeg tror dessverre det er de flinke kommunene som har svart. Jeg tar denne undersøkelsen med minst en klype salt og det tror jeg helseministeren gjør lurt i også, sier generalsekretær i Norsk Pasientforening Knut Fredrik Thorne til TV 2.

– Jeg er enig i at denne undersøkelsen trolig ikke gir et godt bilde over hvor mange som venter på heldøgns pleie- og omsorg i kommunene. Det viktigste med denne undersøkelsen for oss var å få en oversikt over kommunenes planer for flere pleie- og omsorgsplasser. Det spørsmålet gir undersøkelsen et godt svar på, sier helseminister Bent Høie.

KS mener derimot at undersøkelsen gir et godt bilde på situasjonen.

– Jeg synes faktisk at denne undersøkelsen, hvor nesten seksti prosent av kommunene svarer, som da omfatter 66 prosent av befolkningen, gir et veldig godt bilde av situasjonen, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen til TV 2.

Høie ønsker nå å på grundigere til verks for å finne de nøyaktige tallene.

– Jeg er enig i at det er behov for å etablere et system for å vite hvor mange som venter på heldøgns pleie- og omsorg, både i den enkelte kommune og nasjonalt. For å oppnå det må kommunene ha oversikter som er sammenlignbare og praktisere regelverket på en mer lik måte.

Lovet anonymitet

KS sier til TV 2 at undersøkelsen gjennomført en helt ordinær kvantitativ undersøkelse, der svarene blir avgitt anonymt.

– Det er en forutsetning vi selvsagt ikke kan endre i ettertid. Anonymiteten er også for å sikre at det ikke skal være noen som helst grunn til ikke å oppgi riktige tall, skriver KS i en epost til TV 2.

Dermed gir ikke undersøkelsen noe svar på hvilke kommuner som har sykehjemskøer. KS vil heller ikke oppgi hvilke kommuner som ikke har svart på undersøkelsen.

– Kommunene må være åpne om de utfordringene de har innenfor eldreomsorgen slik at velgerne til høsten kan ta valg basert på korrekt informasjon fra kommunene. Mitt råd vil være å legge kortene på bordet, sier generalsekretær i Norsk Pasientforening Knut Fredrik Thorne.