Oslo  20150126.    Fotball.
Mandag vitnet en rekke fotballlkjendiser i rettsaken Guttorm Dilling har  anlagt mot Norges Fotballforbund. 
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20150126. Fotball. Mandag vitnet en rekke fotballlkjendiser i rettsaken Guttorm Dilling har anlagt mot Norges Fotballforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brudd i forhandlingene mellom Dilling og NFF

Guttorm Dilling takket nei til NFFs tilbud. Nå varsler hans advokat ny rettssak.

Guttorm Dilling, som har vært ansatt i Norges Fotballforbund siden 1983 og vært en del av A-landslaget siden 2003, mistet i høst rollen som administrativ leder for A-landslaget.

Dilling ble erstattet av Are Hokstad og fikk i stedet tilbud om stilling som administrativ leder for aldersbestemte landslag på herresiden. Dilling følte seg imidlertid urettferdig behandlet av Fotballforbundet og stevnet dem for retten. I januar fikk Dilling medhold i saken og  NFF har i etterkant av dommen i Oslo tingrett forsøkt å komme til enighet med Guttorm Dilling utenfor rettssalen – uten å lykkes.

NFF: – Liten vilje til å finne enløsning
– Jeg har i mitt virke som advokat aldri opplevd en motpart som har vist så liten vilje til å finne en løsning, og jeg har aldri møtt en motpart som har fremsatt slike krav. Han sa i tillegg nei til rettsmekling. Forbundet har strukket seg så langt som mulig for å finne frem til en løsning, sier NFFs advokat Nicolay Skarning i en pressemelding fra NFF.

NFF holder døren fortsatt åpen for å inngå en avtale med Dilling, men vil anke til lagmannsretten dersom det ikke lykkes. Ankefristen er satt til 17. mars. 

– NFF har i samråd med meg besluttet å anke beslutningen fra tingretten til lagmannsretten med anmodning om rettsmekling i lagmannsretten – såfremt vi ikke oppnår enighet i tolvte time. Forhåpentligvis kan bruk av en uhildet instans føre til enighet før en ny runde i rettssalen, sier Skarning.

Dilling-advokat varsler ny rettssak
NFF har sagt opp Dilling i en subsidiær endringsoppsigelse. Nå varsler advokaten at de vil går til retten også på denne oppsigelsen.

– Denne oppsigelsen er basert på oppkonstruerte grunner, og sier etter min mening hvor langt Fotballforbundet er villig til å gå for å hindre at Guttorm Dilling skal få en rettferdig behandling av sine rettigheter som arbeidstaker, sier Bjørn Fredborg Nilsen, til TV 2.

Så lenge NFF har sagt at de vil anke dommen fra tingretten i den første saken, stålsetter han seg for enda en runde i retten.

– Dette er upløyd mark juridisk, men per i dag ser jeg for meg to parallelle løp. Hvis NFF vil kjøre saken videre i lagmannsretten, så går vi til tingretten med oppsigelsen, sier han.
I sitt oppsigelsesbrev skriver NFF at kravene til Dilling om fire års etterlønn i en sluttpakke, eller ni år med fradrag for ny lønn er urimelige for en medlemsorganisasjon.

Advokaten er dypt uenig i det, og forsvarer at Dilling ikke ville godta forbundets tilbud om to års etterlønn i en sluttpakke.


– For en vanlig ung mann som får et slikt tilbud er to år veldig bra. Men i Guttorm sin situasjon er dette helt annerledes. Han er 58 år, og fått navnet sitt smurt ut over media i en betent sak. Risikoen er for stor for at han ville endt opp i køen på NAV etter to år. Vi synes det er rimelig at han var garantert lønn til den dagen han blir frisk, og finner en ny jobb, sier Fredborg Nilsen.

 

– Dilling ønsket sluttpakke på ni år
Ifølge Nettavisen er Dillings krav langt unna det NFF har mulighet til å tilby. Dilling skal enten ønske seg en sluttpakke på ni år, eller en ubetinget sluttpakke på fire år, som betyr at Dilling skal kunne beholde lønnen selv om han finner en annen jobb i denne perioden.

– Det er riktig at vi har hatt det som et mulig løsningsforslag, sier Dillings advokat Bjørn Fredborg Nilsen til Nettavisen.

 Kjernespørsmålet i saken har likevel vært om Dilling kan kreve jobben tilbake. Dette kan ta opptil tre år å få svar på, da dommen ikke blir rettskraftig om NFF anker til Lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.