Edith Victoria (10) fikk en ny start på livet da hun ble tvangsadoptert

Stadig flere barn blir adoptert mot de biologiske foreldrenes vilje. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg møtte henne på sykehuset da hun var helt nyfødt, så tilknytningen har vært der fra dag én, forteller adoptivmoren Anne Keth Larsen til TV 2. 

Barnevernet planla allerede før fødselen å frata den biologiske moren omsorgen for barnet. Anne Keth og ektemannen Johan Martin var beredskapshjem og fikk varsel straks Edith Victoria kom til verden.

– Vi var egentlig mor og far før hun ble født, og gikk lenge og ventet på telefon. Midt i bruningen av kjøttdeigen ringte de og sa vi måtte komme, minnes Anne Keth.

Seks år senere, etter en lang og krevende prosess, sto jubelen i taket da de ble adoptivforeldre til Edith Victoria.

– Hun er en veldig blid og strålende jente, spiller håndball og er glad i å være sammen med venninnene sine. Hun er en fantastisk jente, sier Johan Martin.

 Kjempet mot

De biologiske foreldrene kjempet mot adopsjon, men ga seg da fylkesnemnda fattet vedtak om tvangsadopsjon etter barnevernslovens paragraf 4-20.

– Vi synes det er trygt og godt, og veldig greit for jenta vår å vite at det er her hun skal få være, og at det er her hun skal vokse opp, sier Anne Keth.

Etter å ha vært beredskapshjem, fosterhjem, besøkshjem, avlasting- og støttehjem for mange barn i krise i 25 år, var Anne Keth og Martin Larsen ikke i tvil om at adopsjon ville gi Edith Victoria den beste oppveksten.

De har valgt å være åpne overfor datteren og omgivelsene om adopsjonen.

Flere tvangsadopsjoner

Stadig flere par blir adoptivforeldre gjennom barnevernet, viser nye tall TV 2 har fått fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I fjor var antallet tvangsadopsjoner 39. Det er mer enn en dobling fra 2012, da det ble vedtatt 17 tvangsadopsjoner. De to siste årene er det tilsammen gjennomført 71 adopsjoner etter barnelovens paragraf 4-20.

– Vi ser det som gledelig at vi får en økning, fordi foreldrefunksjonen er veldig viktig for barn. Det å få en permanent tilknytning, med de rettighetene og pliktene det medfører, gir en forutsigbarhet for disse barna, sier direktør Marit Trommald i Bufdir til TV2. 

Marit Trommald i Bufdir. Foto: Kay Myhre
Marit Trommald i Bufdir. Foto: Kay Myhre

– Hva skyldes den sterke økningen?

– Det har både vært en stor politisk oppmerksomhet om dette, og ikke minst en faglig oppmerksomhet som nok har påvirket barnevernstjenesten, sier Trommald.

Horne på kollisjonskurs

Frps Solveig Horne advarte sterkt imot tvangsadopsjon i Stortinget før hun ble barneminister, og sa det kunne være i strid med FNs barnekonvensjon. Hun fraskriver seg ansvaret for den sterke økningen som har skjedd etter at hun ble statsråd.

– Det er ikke gitt noen signaler om at adopsjon skal være tiltak som skal brukes i større grad, sier Horne til TV 2.

Statsråden vil nå be Bufdir om en forklaring på økningen, og vil snu trenden. Hun er dermed på full kollisjonskurs med sin egen fagetat. 

– Barnevernet skal ikke være noe adopsjonsbyrå, sier Horne.

Adoptivbarn klarer seg bedre

Det har tradisjonelt vært få tvangsadopsjoner i Norge, fordi det biologiske prinsippet har stått sterkt – nemlig at når staten har grepet inn og overtatt ansvaret for et barn, skal målet med tiltakene være å føre barnet tilbake til sine biologiske foreldre.

I forbindelse med endringer i barnevernloven i 2013 myket Stortinget opp praksisen, og ga beskjed om at adopsjon som barnevernstiltak bør kunne benyttes i større grad enn i dag.

Bakgrunnen var undersøkelser som viste at adoptivbarn klarer seg bedre i livet enn fosterbarn.

Færre utenlandsadopsjoner

Flere par enn tidligere ser også en mulighet for å få drømmen om egne barn oppfylt gjennom barnevernet. Dette fordi det er blitt vanskeligere å få adoptere barn fra utlandet.

– Det er helt riktig at utenlandsadopsjoner har gått veldig mye ned i de siste årene, og det kan jo godt være at noen av disse foreldrene også er beredt til i en periode å først være fosterforeldre, før de påtar seg oppgaven som adoptivforeldre, sier Trommald i Bufdir.

Direktøren peker også på at barnevernet er mer opptatt av å komme inn så tidlig som mulig for å hindre at barn blir utsatt for omsorgssvikt, som kan skade dem for livet.

– At det er flere barnevernssaker hos veldig små barn kan også være årsak til at vi ser flere adopsjonssaker hos de yngste barna, sier hun.

Kjemper for biologiske foreldre

Advokat Robert Voldhuset forbereder nå en ny sak for fylkesnemnda i Oslo, der de biologiske foreldrene kjemper mot tvangsadopsjon av barna på 10 og 11 år.

– Disse foreldrene har hatt mye kontakt med barna. Konsekvensene kan være at de risikerer å ikke ha noe mer kontakt med dem før de er 18 år.

– Jeg tenker det er svært bekymringsfullt, og sett fra foreldrenes side noe av det mest inngripende tiltaket man kan gjøre. Det er irreversibelt, fastslår advokaten.

Tre adoptivsøsken

Ekteparet Larsen hadde adoptert to barn på vanlig måte, Kari (17) og Isak(13), før de tok til seg minstejenta Edith Victoria.  

– De er absolutt søsken, og vi ønsket at Edith Victioria skulle ha den samme tilknytningen til familien, sier de. 

 – Og så er det ikke sånn at man ikke nødvendigvis avviser den biologiske familien. Det går an å være adoptert og ha kontakt allikevel. 

De er glad for alle tiltak og støtte fra barnevernet, men legger ikke skjul på at det til tider var tøft å gå igjennom alle prosessene før adopsjonen var et faktum.

– Nå er det bare oss. Det er godt å kjenne på det å være en familie, sier Anne Keth.