2014: 258 ras i årets første uker, 2015: 545

Næringslivet på Vestlandet fortviler over rasutsatte veier og leveranser de ikke får frem i tide.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vintermånedene er vanligvis ikke høysesong for ras. Men 2015 ligger foreløpig an til å bli uvanlig. Tall som TV 2 har fått at Norges vassdrags- og energidirektorat, viser at antall registrerte ras er doblet i årets seks første uker, når man sammenligner med samme periode i fjor.

I perioden 1. januar til 15. februar gikk det i fjor 258 ras over hele landet. I år er det registrert 545.

Nord og Vest rammet hardt

Den fylkesvise oversikten viser at spesielt Nord- og Vest-Norge er spesielt hardt rammet. Flest ras har det gått i Sogn og Fjordane, hvor det er registrert 139 ras i denne perioden.
De delene av næringslivet som er avhengig av fungerende infrastruktur, lider under de mange problemene. En av dem som er hardt rammet, er fiskeeksportør Stein Inge Larsen.

BOM FAST: Stein Inge Larsen er en av mange som er rammet av de mange rasene på Vestlandet den siste tiden. (Foto: Robert Reinlund / TV 2)
BOM FAST: Stein Inge Larsen er en av mange som er rammet av de mange rasene på Vestlandet den siste tiden. (Foto: Robert Reinlund / TV 2)

Fisken hans er fanget i lokalt farvann, og skal raskt videre til kunder i Europa. Raset i Romarheimsdalen stenger E39, som han kunne ha kjørt med varene sine. Når i tillegg den eneste fergen han kunne tatt er innstilt, er det lite han får gjort.

– Europa er veldig kresen på kvalitet. Skal vi få solgt fisken vår, må transporten ligge til rette. For blir det forsinkelser, er det ingen som vil ha den, sier han frustrert.

– Slik det er nå, er vi helt låst!

... og mer er trolig i vente

Professor ved Bjerknessenteret, Asgeir Sorteberg, mener statistikken er overraskende. Han trekker spesielt frem de mange registrerte rasene i nordlige deler av landet.
Men at klimaendringene gjør seg gjeldende, er ikke overraskende for klimaforskeren. Målingene han og hans kolleger har utført er nemlig klare på et utviklingstrekk: Vintrene blir både våtere og varmere.

UTVIKLING: Klimaforsker Asgeir Sorteberg mener det ikke er usannsynlig at det kan komme enda flere ras i årene som kommer. (Foto: Lars Christian Økland / TV 2)
UTVIKLING: Klimaforsker Asgeir Sorteberg mener det ikke er usannsynlig at det kan komme enda flere ras i årene som kommer. (Foto: Lars Christian Økland / TV 2)

– Hvis man fortsetter med de utslippene vi har i dag, så har vi estimert at antall ekstreme nedbørshendelser kommer til å dobles i forhold til det vi har idag. En konsekvens av dette er at det kan komme til å bli enda flere rassituasjoner i fremtiden, sier han.

– Spesiell vinter

Vegvesenets øverste sjef i Vest, regionvegsjef Helge Eidsnes, medgir at vinteren 2015 har vært spesiell.

– Dette er en av de mer snørike vintrene vi har hatt, og det som er litt spesielt er at det har kommet så mye snø så tidlig på året. Allerede i januar så var det flere steder på vestlandet som hadde snørekord, sier han.

Han forteller at vegvesenet jobber på flere områder for å ruste fremtidens veier og annen infrastruktur for fremtidens klima. Men han innrømmer samtidig at det er mye som gjenstår før det målet er nådd.

– Vi jobber mye på kort og lang sikt, dette er nok en av de store utfordringene vi har, blant annet på Vestlandet. Vi ser at både veiene våre og jernbanen ikke er robust nok til å takle fremtidens klimautfordringer og det været vi får.

– Avhengig av bedring

Det er fiskeeksportør Stein Inge Larsen en av dem som har merket godt, denne vinteren. Han mener at infrastrukturen i vest må forbedres, og det raskt.

– All næring ute i distriktet er avhengig av logistikk. Når ikke logistikken er på plass, så har vi ingen næring. Da blir vi slått av andre som har infrastruktur. Slik det er nå har vi ingen infrastruktur, sier Larsen.