Familien Tomren ble Siv og Ernas budsjettapere

– Ikke alle har mulighet til å ha to inntekter, sier Linda Tomren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Familien Tomren fra Trøndelag ble taperne etter fjorårets budsjettforhandlinger mellom Siv, Erna og KrF og Venstre. For første gang på flere tiår har en hel gruppe opplevd reallønnsnedgang, og årsaken er regjeringens skattepolitikk.

Regjeringen foreslo å fjerne skatteklasse 2, som har vært gunstig for familier der bare en av ektefellene har arbeidsinntekt. KrF protesterte heftig, og fikk halvert kuttet.

Likevel viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene at halveringen har gitt helt uvanlige resultater.

Vi må flere tiår tilbake for å finne store grupper som har opplevd reelt mindre å rutte med etter lønnsøkning inflasjon og skatt. Men i 2014 opplevde altså ektepar med en inntekt og barn mellom 3 og 16 år en nedgang i reallønn etter skatt. For de med inntekt på 300.000 kroner var nedgangen på 1,1 prosent.

Underklasse

– Det virker nesten som vi blir straffet fordi en går hjemme, og at det er i ferd med å bli en underklasse i samfunnet. Ikke alle har mulighet til å ha to inntekter. Dette er urettverdig, sier mamma Linda Tomren fra Frosta.

Ektemannen Nils Christian er enig. Med hans ene inntekt blir det ikke råd til ferieturer og utskeielser i helgene. Vinterferien måtte tilbringes hjemme og heldigvis er turer i skog og mark helt gratis. Men foreldrene synes situasjonen er lei, særlig av hensyn til barna.

– Vi tåler greit å leve på lite, men det er ikke så lett å forklare de yngste at de ikke kan være med på ting de har lyst til. Og jeg synes i hvert fall ikke det er rimelig at vi som allerede har minst skal straffes mest i skattepolitikken, sier Nils Christian. 

Uvanlig

Ådne Cappelen er leder i Det tekniske beregningsutvalget og bekrefter at det er svært lenge siden man har avdekket hele grupper som dette som faktisk går ned i reallønn her i landet.

– Det har vært perioder på åttitallet der lønnsutviklingen var svak og enkelte gikk ned. Men vi må flere tiår tilbake for å finne store grupper som får reelt sett mindre å rutte med etter skatt, sier Cappelen.

For en-inntektsfamilier med høy inntekt, og det finnes mange slike, er reallønnsutviklingen positiv. Ikke like positiv som for andre grupper, men for de med 750.000 kroner i inntekt, økte reallønnen med 0,9 prosent.

Det er de lavest lønte som taper mest på regjeringens halvering av skatteklasse 2. Alle under 500.000 kroner, omkring gjennomsnittsinntekten taper. Og de som har minst tapte mest i fjor.

Kritisk

Kristelig Folkeparti har vært en varm forsvarer av skatteklasse to, og er svært kritisk til hvordan regjeringens politikk har slått ut.

– Det var nettopp dette vi advarte mot. Men det var en ganske ensom kamp. Vi fikk halvert kuttet, men nå ser vi at de som hadde minst er de som rammes mest. Regjeringen bør ta inn over seg at ikke alle lever et standardliv med stasjonsvogn, to barn og to inntekter., sier lederen i finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF). Han advarer regjeringen mot å gå videre på veien for å fjerne skatteklasse to.

Integreringspolitikk

Finansminister Siv Jensen (Frp) begrunner kuttet i skatteklasse 2 med integreringspolitikk.

– Vi har undersøkt hvem som befinner seg i skatteklasse 2. Og for fire år siden hadde 70 prosent av disse familien flerkulturell bakgrunn. Ved å fjerne skatteklasse 2 stimulerer vi flere kvinner med slik bakgrunn til å delta i arbeidslivet, sier Siv Jensen.  

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg viser at reallønnen økte ganske jevnt i alle grupper i fjor. Altså alle grupper unntatt de som lignes i skatteklasse 2 med inntekt under 500.000 kroner.