GRANSKES: Helse Nord, som blant annet er eier av Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Finnmarkssykehuset blir nå gransket av ESA. Foto: Tommy Angelsen / NTB scanpix
GRANSKES: Helse Nord, som blant annet er eier av Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Finnmarkssykehuset blir nå gransket av ESA. Foto: Tommy Angelsen / NTB scanpix

Helse Nord granskes etter TV 2–avsløring

EFTAs overvåkningsorgan skal undersøke Helse Nords ulovlige Dips-anskaffelse i 2003 og anbudet i 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 avslørte i vinter hvordan helsetoppene i Helse Nord rådførte seg med konsulenter og anerkjente advokater, før de brøt loven om offentlige anskaffelser i 2003. TV 2 kunne da også fortelle hvordan toppledelsen tilbakeholdt disse dokumentene da riksrevisjonen senere startet sin granskning.

Nå har ESA på eget initiativ, etter TV 2s avsløringer, opprettet undersøkelsessak mot Norge for brudd på EØS-reglementet om offentlige anskaffelser for å ha tildelt en IKT-kontrakt uten konkurranse.

ESA ber om svar på seks spørsmål i sin henvendelse til den norske EU-kommisjonen.

Spørsmålene dreier seg blant annet om informasjon om nåværende kontraktforhold mellom Helse Nord og Dips ASA.

I hele åtte år opererte Helse Nord RHF med en ulovlig rammeavtale inngått med IT-selskapet Dips ASA. Selskapet leverer elektroniske pasientjournaler til 80 prosent av norske sykehus.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan toppledelsen i Helse Nord helt bevisst og til tross for advarsler brøt loven i 2003. Riksrevisjonen konkluderte i 2004 med at hele konsernavtalen var inngått i strid med loven om offentlige anskaffelser – selv om Helse Nord ikke ga Riksrevisjonen alle dokumentene de hadde krav på.

Kontrakten kan bli brutt

Arne Torsten Andersen er advokat og har tidligere jobbet i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Han forklarer at det ikke skjer mer enn et par ganger i året at ESA involverer seg i saker som dette.

– Det betyr at det er en alvorlig sak når de går til det steget at de undersøker på eget initiativ, som regel er det ingen røyk uten ild herfra, sier Andersen.

Han forteller at det nå blir en sak mellom ESA og Norge, hvor overvåkningsorganet krever svar på en hel del spørsmål om saken.

– Viser det seg at ESA mener det er brudd på EØS-reglene vil de kunne kreve at kontrakten mellom partene blir brutt og at avtalen legges ut på anbud, som den i så tilfelle burde ha blitt i utgangspunktet, sier Andersen.

Dersom Norge og departementet ikke innfinner seg med ESAs eventuelle vedtak kan saken bli tatt videre til EFTA-domstolen. 

Tette bånd

Advokat Marianne Dragsten er ikke overrasket over den forestående granskningen.

– På grunn av de tette båndene mellom Dips og Helse Nord er det viktig å se om Dips fikk en fordel i konkurransen de ikke burde ha fått, sier Dragsten.

Helse Nord: – Skal gjøre vårt beste 

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Kristian Fanghol sier til TV 2 at nyheten om granskning kom litt overraskende på, men at de skal svare ESA etter beste evne.

– Vi er relativt sikre på at når det gjelder saken fra 2003 så vil de finne at dette ikke skjedde i trå med loven, slik Riksrevisjonen allerede har konkludert. I 2011 mener vi at vi gjorde alt vi kunne for å få konkurranse og vi fikk også konkurranse på alle områder. Der har det også vært to klagesaker, en vi vant og en som ble avvist fordi det var grunn til å tro at klagen ikke ville føre frem, sier Fanghol. 

Dips: – Positivt

Administrerende direktør i Dips ASA, Tor Arne Viksjø skriver i en kommentar at det er positivt at det skal undersøkes.

– TV 2 presenterte for noen uker siden påstander om at Helse Nord-anbudet i 2009 var forutbestemt for Dips. Disse påstandene ble fremsatt uten at det forelå noe som helst av fakta som underbygger dette. Som leverandør var vi involvert i tre av de anbudene som ble kjørt i 2009, og vi vant to systemområder og tapte ett. Etter vår vurdering ble disse anbudene kjørt særdeles ryddig og fullstendig i i samsvar med de reglene som gjelder.

– I dette perspektivet mener vi det er svært positivt at det gjøres en granskning av anbudsprosessen fra en nøytral tredjepart slik at realitetene klarlegges, kommenterer Viksjø.