NORSKE TOPPSYKLISTER: Som blant annet var med å prege Tour of Norway, har havnet i økonomisk uføre som følge av mangelfulle kontrakter i flere ledd. Foto: Trond Reidar Teigen/Scanpix.
NORSKE TOPPSYKLISTER: Som blant annet var med å prege Tour of Norway, har havnet i økonomisk uføre som følge av mangelfulle kontrakter i flere ledd. Foto: Trond Reidar Teigen/Scanpix.

Norske toppsyklister står tomhendte igjen etter manglende kontrakter 

– Tøft psykisk og økonomisk, sier tidligere rytter.

Rytterne i det nå nedlagte kontinentallaget Motiv 3 sier de har store lønnskrav utestående etter laget ble lagt ned, men rytterne får ingenting på grunn av svært mangelfulle kontrakter sendt inn til sykkelforbundet, et forbund med mangler i arkivene.

Sondre Hurum syklet på laget i 2013-sesongen og frem til laget ble lagt ned i august 2014. Vinneren av Sandefjord Grand Prix i 2014 foran Alexander Kristoff, sier det var vanskelig å vite hvem man kunne stole på, ifølge ham.

– Det var en utrolig tøff vårsesong, både psykisk og økonomisk. Jeg visste aldri hvem jeg kunne stole på eller hva jeg kunne forvente. Mitt råd til alle fremtidige ryttere på dette nivået er at de alltid får alle lovnader på papiret, sier Hurum, som opplyser å ha et beløp like i underkant av 100 000 kroner utestående fra tiden på laget.

– Uforutsett sponsorsvikt
Alle norske kontinentallag, nivå tre i sykkelsporten, må betale en bankgaranti på 20 000 Euro, drøyt 170 000 kroner, for å få lisens. Garantien skal dekke uforutsette utgifter og disponeres av en tredjepart. Etter store økonomiske problemer som følge av det Motiv 3-laget omtalte som en «uforutsett svikt i sponsormarkedet», skal potten nå fordeles blant rytterne. Enorme sprik mellom hva rytterne trodde sto i kontraktene og hva som faktisk står, gjør at bare tre av rytterne får utbetalingene de har krav på.

I et internt skriv datert 13. februar TV 2 Sporten har fått tilgang til, forteller forbundet Motiv 3-rytterne om problemene ved dokumentmangelen.

«Styret i NCF ved arbeidsutvalget har etter en juridisk vurdering landet på at det kun er de krav basert på innsendt skriftlige kontrakter som vil få refundert sine krav. Det er umulig for NCF å gjøre en rettferdig fordeling basert på den informasjon som foreligger, skriver forbundet til rytterne.»

Forbundet opplyser at Sivert Fandrem, Øystein Stake Laengen og Njål Eivind Kleiven har fått godkjent innsendte dokumenter og vil få utbetalt det forbundet skylder. Resten av de femten rytterne får ingenting uten ytterligere dokumentasjon.

Forbundet mangler kontrakter
Et stoppepunkt for å nøste opp i kaoset er arkivet i forbundskontoret, men her skaper mangler problemer for rytterne.

– Vi har ikke fått inn alle kontraktene. Det er flere lag som ikke har sendt inn all dokumentasjon, sier Generalsekretær Bjørn Sætre i Norges Cykleforbund, NCF, til TV 2 Sporten.

Hvordan kan rytterne da få lisens?

– Det kan du si! Vi har stolt på at lagene har hatt kontrakter i bunn. Men etter det har blitt flere lag og flere ryttere med økonomiske krav, er det blitt et problem. Vi har tatt konsekvensen og strammet opp regelverket og rutinene nå, sier Sætre.

Har tatt syklene i pant
TV 2 Sporten vet at rytterne har signert i god tro, og at kravene til de siste detaljene om kontraktene er blitt bagatellisert og omtalt som formaliteter. Resultatet av de manglende utbetalingene er at rytterne har tatt syklene i pant som en form for økonomisk kompensasjon.

Problemet er at syklene formelt sett tilhører tidligere lageier privat. Det gjør at tohjulingene dermed ikke er en del av boet til selskapet bak sykkellaget.

– Sykkelavtalene er ikke inne i vår vurdering i det hele tatt. Velger noen ikke å levere en sykkel tilbake, så er det ikke på vårt bord, sier Sætre.

Saken skulle etter forbundets side avsluttes 28. februar, men da enkelte ryttere oppholder seg utenfor landets grenser, har de fått forlenget frist til å sende inn dokumentasjon.