Klokka 14.10 lørdag gikk sprengladningene av under den ødelagte Skjeggestad bru på E18 i Holmestrand.

Sprengningen av Skjeggestad bru på E18 i Holmestrand ser ut til å ha gått veldig bra, ifølge Statens vegvesen.

Vegvesenet hadde ikke tatt noen sjanser og hadde opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt selve brua.

Pressen måtte også holde seg på god avstand, mens sprengningen ble filmet fra lufta av en drone. I tillegg var tre boliger evakuert, og beboerne får ikke flytte hjem før søndag.

Sprengningen skulle ha skjedd nøyaktig klokka 14, men dette ble utsatt til 14.10.

Ut i fra TV-bildene ser det ut til at det er gått bra med den nordgående brua, som man håper kan ta unna trafikken forbi stedet.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet var til stede under sprengningen.

– Dette er den veien jeg kjører til og fra jobb, sier Hoksrud, som er fra Bamble i Telemark, til NTB.

Blåst ut 2000 kubikkmeter lecakuler

Bakgrunnen for sprengningen av det ene løpet av Skeggestadbroene på E18 i Vestfold er at et kvikkleireskred gjorde at broen kollapset for snart tre uker siden. 

– Vi har lagt ut 2.000 kubikkmeter med løse lecakuler under broen. Disse er blåst inn i området med en slange som er styrt av en robot, sa prosjektleder i Statens Vegvesen, Arvid Veseth, til TV 2 før sprengingen.

Lecakulene skulle dempe støtet fra betongdelene når broen sprenges, og samtidig beskytte søylene og fundamentet på nabobroen. 

– Det ble tidlig klart at det var viktig å få den ned raskt, slik at den ikke beveget seg mot nabobroen og gjorde skader på søyler eller fundament der. 

To boliger evakuert

Det var opprettet en sikkerhetssone rundt broene som varierer fra 350 til 500 meter, og to boliger som befinner seg innenfor denne sonen blir evakuert. 

– Det blir også hengt et dekke ned fra broen og forbi søylene som skal ta i mot spruten fra sprengningen, sa Veseth.