– Ingen spør hva far føler

Dårlig kartlegging og høye mørketall: Opptil ti prosent av norske menn kan slite psykisk når de går fra mann til far. 

Tall fra Sverige og Danmark viser at opp til ti prosent av fedrene sliter psykisk i forbindelse med graviditet og fødsel. I Norge har det vært lite kartlegging, men det er ingen grunn til å tro at tallen