En fersk rapport fra Norsk institutt for luftforskning viser at et titalls norske byer og tettsteder har ulovlig dårlig luftkvalitet.

Instituttet har kartlagt luftkvaliteten i Norge de fem siste årene, og konkluderer med at luften i 10 norske byer overskrider grenseverdien for minst en type forurensning, enten nitrogendioksid, svevestøv eller tungmetall.

Bergen, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Halden, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger/Sandnes og Tønsberg har alle ulovlig dårlig luftkvalitet.

I tillegg er det luftforurensning rett under grenseverdien i Brumunddal, Hamar, Harstad, Kristiansund, Lillehammer, Mo i Rana, Narvik, Porsgrunn/Skien, Tromsø, Trondheim og Ålesund/Spjelkavik.

Luftforurensning er en medvirkende årsak til at mange barn utvikler astma.

Hele 25 prosent av alle barn og unge får nå astma før fylte 16 år.

– Barn er alltid spesielt utsatt fordi deres kropper ikke er fullt utviklet ennå. Så barn ender opp som uskyldige ofre i en slik helseskadelig situasjon som vi har nå, sier Bo Gleditsch kommunikasjonssjef i Astma- og allergiforbundet.

Dårlig luft på grunn svevestøv og nitrogendioksid er et stort helseproblem også for voksne. Det er anslått at 1500 nordmenn årlig dør for tidlig på grunn av luftforurensning.

– Det må komme med upopulære tiltak som faktisk fungerer, sier Gleditsch.