Tre helseministere sviktet – stoppet ikke ulovlig millionavtale 

Helseminister Bent Høie vil ikke granske lovbruddene i Helse Nord.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
<p class="active">I hele åtte år opererte Helse Nord med en ulovlig rammeavtale inngått med IT-selskapet Dips ASA.&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">Selskapet leverer elektroniske pasientjournaler til 80 prosent av norske sykehus.</span></p> <p class="active"><a href="http://www.tv2.no/2015/02/10/nyheter/helse-nord/dips/elektronisk-pasientjournal/6273237">Tirsdag kunne TV 2 fortelle hvordan toppledelsen i Helse Nord helt bevisst og til tross for advarsler brøt loven i 2003</a>.&nbsp;Riksrevisjonen startet gransking av avtalen og konkluderte i 2004 med at hele konsernavtalen var inngått i strid med loven om offentlige anskaffelser – <a href="http://www.tv2.no/2015/02/10/nyheter/helse-nord/dips/elektronisk-pasientjournal/6273237">selv om Helse Nord ikke ga Riksrevisjonen alle dokumentene de hadde krav på.</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p class="active"><strong style="line-height: 1.5;">Men til tross for at avtalen ble kraftig kritisert i Stortinget krevde ingen statsråder, eller politikere at den ulovlige konsernavtalen skulle avvikles.</strong></p> <p class="active drop-bottom">I tiden den ulovlige avtalen fikk fortsette å løpe satt&nbsp;Ansgar Gabrielsen, Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen som helseministere.</p> <p class="active drop-bottom"><strong>Ingen av dem&nbsp;ønsker å uttale seg om denne saken til TV 2.</strong></p> <h2 class="active drop-top">– Helsedepartementet har sviktet</h2> <p class="active">– Her har Helsedepartementet som eier rett og slett sviktet sitt eieransvar, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.</p> <p class="active drop-bottom">Foss snakker om det helsedepartement ikke gjorde da Riksrevisjonen i 2004 slo fast at Helse Nord hadde brutt loven ved å inngå rammeavtale med IT-selskapet Dips ASA uten å utlyse en offentlig konkurranse.</p> <p class="active drop-bottom"><strong>Han reagerer kraftig på det han mener er en unnlatelsessynd begått av flere statsråder.</strong></p> <p class="active drop-top">– De kan ikke sitte og se på ulovligheter foregår. Få det påpekt fra Stortinget og ikke gjøre noen ting.</p> <p class="active">Foss sier videre at departementet må ta det på alvor når Stortingets kontrollkomité konkluderer.</p> <p class="active">– Den konklusjonen vi peker på, at her er regelverket for offentlige anskaffelser brutt på en måte som kan minne om kameraderi, er ikke blitt fulgt opp av eieren, altså Helsedepartementet og heller ikke det regionale helseforetaket selv. Det ble jo i tillegg understreket på nytt i stortinget, i tråd med Riksrevisjonen, en meget sterk kritikk.&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">Men den ble ikke fulgt opp av daværende statsråd.</span></p> <p class="active drop-bottom">At en ulovlig avtale blir beholdt over så mange år mener Foss må føre til at departementet bør være oppmerksomme.</p> <p class="active drop-top"><strong>– At avtalen har fått løpe så lenge bør føre til at departementet tar opp spørsmålet om hvilken grad de har god nok kontakt med og kontroll over hva de regionale helseforetakene gjør, sier lederen av Riksrevisjonen og legger til:</strong></p> <p class="active drop-bottom">– Til syvende og sist er det departementets ansvar og her har det sviktet, slår Foss fast.</p> <h2 class="active">– Kontrollsystemet fungerer ikke</h2> <p class="active">At en ulovlig konsernavtale fikk løpe i syv år reagerer også korrupsjonsjegerne i Transparency International Norge på.</p> <p class="active drop-bottom">– Her ser vi egentlig et kontrollsystem so<span style="line-height: 1.5;">m på en måte ikke har fungert i det hele tatt. Kontrakten har ikke blitt stanset. Den har bare fått fortsette å fortsette å fortsette, sier Generalsekretæren i Transparency International Norge, Guro Slettemark.</span></p> <h2 class="active drop-bottom"><span style="line-height: 1.5;">Inngikk nye ulovlige avtaler i flere år</span></h2> <p class="active drop-bottom">For Helse Nord valgte å beholde den ulovlige avtalen i mange år. Det ble også inngått flere ulovlige avtaler med IT-selskapet. Ledelsen foretok i tillegg også flere nye ulovlige kjøp fra Dips ASA.</p> <p class="active drop-bottom"><a href="http://www.tv2.no/2015/02/10/nyheter/helse-nord/dips/elektronisk-pasientjournal/6273237"><em>TV 2 har fått en oversikt som viser at Helse Nord har foretatt 112 forskjellige tilleggskjøp fra Dips i fra 2004 til 2010.</em></a></p> <p class="active drop-top">Administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland innrømmer at det var problematisk å forvalte en ulovlig konsernavtale over så lang tid, men mener de gjorde dette utfra et hensyn om hva som var det riktige for Helse Nord.</p> <p class="active"><em>– I hvilken grad synes du det var problematisk å forvalte en ulovlig inngått avtale?</em></p> <p class="active">– Det var vanskelig, men vi gjordet det slik fordi det at vi synes det var det beste for Helse Nord slik nå situasjonen engang var.</p> <p class="active"><em>– Mener du at man bør ta Riksrevisjonens kritikk til etterretning?</em></p> <p class="active">–Ja, det bør man jo gjøre det er en alvorlig sak.</p> <p class="active"><em>–&nbsp;Men ikke i dette tilfellet?</em></p> <p class="active drop-bottom">–&nbsp;Nei, i dette tilfelle vurderte vi det slik, vi tok det jo til etterretning, men det tok litt tid.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">Toppledelsen i Helse Nord bestemte seg til slutt for å rydde opp i den ulovlige kontrakten. De utlyse en anbudskonkurranse og<span style="line-height: 1.5;">&nbsp;i 2011 ble Dips ASA vinneren.</span></p> <h2 class="active"><span style="line-height: 1.5;">Bent Høie har tillit til Helse Nord</span></h2> <p class="active drop-bottom">Nåværende helseminister Bent Høie (H) sier til TV 2 at det ikke er aktuelt å gå inn i forvaltningen av den ulovlige avtalen.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">– Vi fikk en varslingssak om dette høsten 2013. På det tidspunktet gikk vi gjennom disse forholdene og hadde et møte med den nåværende ledelsen i Helse Nord om dette våren 2014. Da var jeg veldig tydelig på at jeg mente, og mener, at man ikke burde hatt den avtalen løpende så lenge som til 2011.</p> <p class="active drop-bottom"><em>– Direktøren i Helse Nord sier at forholdet til Dips ASA veide tyngre enn Riksrevisjonens konklusjon. Kan man ha direktører i regionale helseforetak som mener det?</em></p> <p class="active drop-bottom">–&nbsp;Jeg forstår at det den gangen ble gjort en vurdering på at risikoen ved å havne i en rettssak med Dips sannsynligvis var relativt stor, fordi man allerede inngått en kontrakt med Dips.</p> <p class="active drop-bottom">På spørsmål om det vil få konsekvenser at den ulovlige avtalen fikk løpe i åtte år, retter Høie pekefingeren mot den daværende regjeringen.&nbsp;</p> <p class="active drop-bottom">– Den forrige politiske ledelsen burde gått tyngre inn i dette fra den rødgrønne regjeringen side, når da Helse Nord vurderte at det var bedre å la avtalen løpe enn å risikere rettssak med Dips.&nbsp;<span style="line-height: 1.5;">Det er vurdering som jeg er uenig i og som jeg mener den forrige politiske l ledelse og regjering burde ha grepet inn i.</span></p> <p class="active drop-bottom"><em>–&nbsp;Har du tillit til ledelsen i Helse Nord?</em></p> <p class="active drop-bottom">–&nbsp;Nå har Helse Nord en lovlig avtale som ble inngått i 2011, og jeg har også full tillit til ledelsen i Helse Nord.</p>
REFSER MINISTERNE: Per-Kristian Foss mener statsrådene sviktet og ikke har gjort jobben sin.  Her er han avbildet på en tidligere pressekonferanse. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
REFSER MINISTERNE: Per-Kristian Foss mener statsrådene sviktet og ikke har gjort jobben sin.  Her er han avbildet på en tidligere pressekonferanse. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix