Statens Vegvesen gjør seg klare til et stort veiprosjekt i nord, det handler om mange mil med ny E6. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Statens Vegvesen gjør seg klare til et stort veiprosjekt i nord, det handler om mange mil med ny E6. Illustrasjon: Statens vegvesen.

11 timers omkjøring via Sverige kan bli historie

Vegvesenet med milliardprosjekt på E6.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

E6 fra Fauske og nordover er en krevende strekning for bilistene. Dype fjorder og høye fjell har ikke gjort det enkelt å bygge vei her, og en rekke av tunnelene på strekningen trenger sårt en oppgradering. 

Her er det også behov for å styrke beredskapen på hovedforbindelsen gjennom Nord-Norge. I dag innebærer stengning av E6 på denne strekningen en omkjøring via Sverige på 11 timer.

Største prosjekt 

Vegvesenet har nå lagt frem forslag til ny E6-trasé gjennom Sørfold i Nordland. 

Prosjektet er beregnet å koste mellom syv og ni milliarder kroner og anses som det største sammenhengende prosjektet i Nord-Norge noensinne. Det skriver Statens vegvsen, i en pressemelding.

Onsdag morgen fikk statsråd Ketil Solvik-Olsen overrakt Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske-Mørsvikbotn av regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Hans Olav bygget en helt unik bil

Må rustes opp 

Bakgrunnen for utredningen er at tunnelene på E6 gjennom Sørfold ikke oppfyller dagens sikkerhetskrav. Tunnelene er dessuten trange og det er mange flaskehalser og stigninger på hele strekningen.

Statens vegvesen har vurdert ulike alternativer for å oppfylle kravene til sikkerhet i tunneler. Konklusjonen er at det vil koste inntil fire milliarder kroner å ruste opp dagens tunneler slik at de oppfyller sikkerhetskravene. Dette vil imidlertid ikke bedre framkommeligheten eller fjerne flaskehalsene.

Kutte reisetiden

Statens vegvesen anbefaler nå en løsning med nye tunneler og ny vegtrasé.

Den nye vegen er 11 kilometer kortere enn den gamle, og med en oppgradering til 90 km/t-standard, kan reisetiden  mellom Fauske og Narvik reduseres med 25 minutter.

Nå skal regjeringen bestemme hvilken løsning som skal ligge til grunn for videre planlegging. Statens vegvesen arbeider med sikte på byggestart i 2018, og byggetiden er beregnet til å være mellom fire og seks år.

Veien er så dårlig at den har fått egen Facebook-side