Bergenspolitiet beklager i Monika-saken

Politimesteren valgte å beklage både til Monikas mor samt etterforskeren som varslet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etterforskningen som ble gjort av politiet i den såkalte Monika-saken var mangelfull, var hovedkonklusjonen i en rapport som ble lagt frem hos Riksadvokaten mandag formiddag.

I kjølvannet avholdt Bergenspolitiet en pressekonferanse hvor de beklaget.

– Vi må bare beklage på det sterkeste den ekstra byrden Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, har lidd som følge av politiets dårlige arbeid, sier politimester Geir Gudmundsen.

– Vi har alt for tidlig konkludert med selvdrap. Etterforskningen har i stor grad basert seg på å underbygge den påstanden eller hypotesen, la han til.

Hovedkonklusjonen i rapporten var at etterforskningen var mangelfull.

Les rapporten her!

Moren: «Uventet»

Monikas mor sier via sin advokat, Stig Nilsen, at hun ble veldig overrasket etter at det kom en beklagelse fra politimesteren. 

– Uventet, men jeg ble veldig glad for den, sier Kristina Sviglinskaja. 

Hun ga også uttrykk for at det har tatt lang tid før den kom, men det viktige er at hun har fått en beklagelse.

Beklager overfor varsleren

Politimesteren ønsket også å beklage overfor etterforskeren som varslet internt om den mangelfulle etterforskningen.

– Uten den etterforskeren som påpekte svakheter, uten hans involvering, ville det ikke ha vært noen gjenopptakelse. Det er beklagelig at vi ikke valgte å gjenoppta saken på bakgrunn av hva han kom med, sier han.

Han vedgikk at det skjedde flere feil i Monika-etterforskningen.

– Det er ikke ikke stilt nok kritiske spørsmål under etterforskningen. Vi er derfor glad for læringspunktene, og at riksadvokaten på sin pressekonferanse sa at de ville følge opp læringspunktene, sier Gudmundsen.

Glad Kristina

Bistandsadvokat Stig Nilsen representerer Monikas mor, Kristina Sviglinskaja.

Han sier hun er glad for at saken er kommet der den er i dag.

«At det kommer kritikk mot den første etterforskningen i Monika-saken kommer ikke som noen overraskelse for oss. Det stemmer godt overens med den klare oppfatning vi hadde da den første etterforskningen fant sted og da vi jobbet for å få saken gjenopptatt.

Slik sett oppleves granskningsgruppens rapport som en støtte og oppreisning til det Kristina og jeg og andre som har vært tungt involvert i saken har påpekt underveis.

Vi er glad for at også enkeltpersoner involvert i saken skal få anledning til å gi bemerkninger til rapporten. Vi vil sannsynligvis benytte oss av denne muligheten.

Vi registrerer at det er flere forhold som arbeidsgruppen karakteriserer som direkte feil.

Dette omfatter at politiet tidlig benyttet hovedteori om selvdrap, at det ikke var grunnlag for å konkludere med henleggelse som et selvdrap og at det var mange og alvorlige mangler i etterforskningen. Vi håper at dette kan være lærdom for politiet i den kritikken som har fremkommet og at noe slikt ikke skal skje igjen.

Kristina sier at hun håper at dette kan bidra til at andre skal slippe å gå gjennom det hun har opplevd. 

For oss handler saken om at Monika er funnet død og vi ønsker å få svar på hva som hendte med henne. For meg og Kristina er derfor den første etterforskningen i utgangspunktet et tilbakelagt stadium.

Det er derfor viktig å få frem at vårt fokus er på den nye etterforskningen og de svar vi kan få der. Der opplever vi at politiet gjør en grundig og samvittighetsfull jobb, og Kristina opplever at hun blir tatt på alvor, noe som egentlig burde ha skjedd da saken var fersk.

Kristina er glad for at saken er kommet dit den er i dag», skriver Nilsen i en pressemelding.