TRUSSEL: Fremmedkrigere med kamperfaring blir av Politiets sikkerhetstjeneste trukket fram som en konkret trussel. Bildet er fra IS-hovedstaden Raqqa i sommer. Foto: REUTERS/
TRUSSEL: Fremmedkrigere med kamperfaring blir av Politiets sikkerhetstjeneste trukket fram som en konkret trussel. Bildet er fra IS-hovedstaden Raqqa i sommer. Foto: REUTERS/

Terrorfrykt knyttes til konkrete personer 

Fremmedkrigere med kamperfaring blir av Politiets sikkerhetstjeneste trukket fram som størst trussel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Selv om vi tegner et alvorlig bilde av trusselsituasjonen, så må vi ikke bli redd eller vike unna de vanskelige spørsmålene, sier Benedicte Bjørnland, sjef PST.

I løpet av 2014 ble den negative utviklingen av trusselsituasjonen tydeligere. Den negative utviklingen forventes å fortsette i 2015 står det i den åpne trusselvurderingen for 2015.

Forherligelse av terror og radikalisering foregår i hele landet. Etnisk norske personer blir radikalisert og enkelte har svært korte radikaliseringsløp.

– Radikalisering og rekruttering til ekstrem islamsisme vil være en vedvarende utfordring for Norge. IS tiltrekker seg nye tilhengere og nye fremmedkrigere og vi forventer den samme utviklingen også i 2015. Mye av dette skjer på det sentrale Østlandet, men også i resten av landet, sier Bjørnland. 

Minst 70

Minst 70 personer har reist fra Norge og sluttet seg til terrorgrupper i utlandet. Mørketallene er trolig store. 

– Terrortrusselen vil vedvare og vi ser fortsatt folk som reiser, sier Bjørnland.

PST anser det som sannsynlig at det kan bli et forsøk på en terrorhanding i Norge i 2015. De peker blant annet på at IS i 2014 gikk ut med en oppfordring til terror i land som støtter koalisjonen.

– Vi har ingen konkret kunnskap om hjemvendte fremmedkrigere som pr. i dag inngår i konkrete forberedelser til terror i Norge. Det vi gjør er å påpeke den trussel disse personene utgjør med tanke på de kunnskaper og kontakter de har fått fra Syria, sier Bjørnland.

Frykter enkeltindivider 

Erfaring fra tidligere terrorangrep både i Norge og resten av Europa, gjør at PST igjen trekker fram soloterrorister som en trussel. 

– Enkeltindivider som er alene, ikke samarbeider med noen, men som kan ha en voldelig intensjon og kapasitet til å gjennomføre noe. Dette ser vi både hos ekstreme islamister og de høyreekstreme, sier Bjørnland.

Den åpne trusselvurderingen er basert på informasjon fra en rekke norske og utenlandske kilder, blant dem E-tjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

Fra rapporten: «Den største og viktigste gruppen av islamistiske trusselaktører i Norge består av personer som er inspirert av IS og delvis også Al-Qaida. Det siste året har IS som symbol og forbilde økt sin oppslutning blant norske personer som tiltrekkes av eller aktivt støtter ekstrem islamistisk ideologi. (...) Personer både i og utenfor de kjente eks- treme islamistiske miljøene sympatiserer med IS og Al-Qaida, også mange uten fremmedkrigserfaring. ISs og Al-Qaidas oppfordringer om hevnaksjoner, samt terrorhendelser i vestlige land, vil kunne påvirke enkeltpersoner til å gjennomføre voldsaksjoner i Norge.»

Les hele rapporten her (PDF).

Har du tips om nordmenn som kjemper for IS i Irak eller Syria? Da vil våre journalister snakke med deg. Tips oss på epost eller sjekk ut hvordan man sender meldinger kryptert her.