E18 i Vestfold er fortsatt stengt i begge retninger etter at Skjeggestadbrua i Holmestrand falt delvis sammen. Trafikken går nå gjennom Holmestrand sentrum. Foto: Tore Meek / Svanpix
E18 i Vestfold er fortsatt stengt i begge retninger etter at Skjeggestadbrua i Holmestrand falt delvis sammen. Trafikken går nå gjennom Holmestrand sentrum. Foto: Tore Meek / Svanpix

Vegvesenet: 10 broer kollapser hvert år

Tusenvis blir inspisert årlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vakte stor oppsikt da Skjeggestad bru i Holmestrand kollapset mandag denne uken.

Bare flaks gjorde at dette ikke førte til personskader, eller i verste fall tap av menneskeliv. I ettertid har det vært betydelig fokus på hvordan dette kunne skje. 

- Bruer kollapser, det skjer med om lag 10 bruer i året, sier avdelingsdirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen.

Ytre påkjenning

- Men vi kjenner ikke til at bruer har falt ned av seg selv på grunn av manglende vedlikehold. Det skjer når konstruksjonen påføres direkte ytre påkjenning, typisk er påkjørsler av tunge kjøretøy, eller som Skjeggestad bru, der enorme krefter har presset på fundament og pilarer som en følge av utglidning, sier Stensvold, i en pressemelding.

- Når vi registrerer at en skade kan true bæreevnen så innebærer ikke det at brua er truet av kollaps, understreker han.

Veien er så dårlig at den har fått egen Facebook-side

- Tatt på alvor

Et typisk eksempel ifølge Stensvold, kan være en bru som har fått en skade som fører til at den ikke tåler de største og tyngste trailerne.

- I et slikt tilfelle må vi unngå at de tyngste kjøretøyene kjører ut på brua. Det gjør vi typisk ved at vi setter ned tillatt aksellast på den aktuelle brua. Den nye aksellasten, eller totalvekten, vil settes med god sikkerhetsmargin. Dette gjør vi kjent ved at vi setter opp skilt med den nye aksellasten eller totalvekten, forteller Stensvold.

- Alle skader som truer enten trafikksikkerhet eller bæreevne blir tatt på største alvor, understreker Stensvold, i pressemeldingen.

Den gjør det rett og slett litt uovervinnelig

Over 17.000 bruer

Vegvesenets brudirektør sier det ikke er farlig for trafikantene å kjøre på den aktuelle brua, fordi Vegvesenet har tatt høyde for den inntrufne skaden.

- Det er hvis vi ikke tar hensyn til den nye situasjonen skaden har ført til, at bruas bæreevne kan bli truet, sier han.

Det er over 17.300 bruer på riks- og fylkesvegnettet. Det er et stort etterslep med vedlikeholdet på bruene som ellers på vegnettet. Dette er dokumentert i Vegvesenets forfallsrapporter.

Stengt i lang tid

- Vi har stor kapasitet på bruene. Det ligger også inne en god sikkerhetsmargin i forhold til det som oppgis i veglistene, sier Stensvold.

- Vi har også god oversikt over skader på våre bruer. Hovedinspeksjon skal skje hvert femte eller tiende år. I tillegg har vi en årlig inspeksjon og et løpende oppsyn knyttet til driften av brua. Det inngår i inspeksjonen å se om det er bevegelser i grunnen rundt.

Det er ventet at Skjeggestad bru vil være stengt i lang tid fremover, og de rundt 10 000 bilistene som hvert døgn har brukt denne, må nå finne alternative veier ved Holmestrand.

Rapport: Dette er Norges dårligste vei

 

Laster inn forumet...