Hemmelige brev:

Anundsen ble advart om mulig avtalebrudd

Politiet advarte justisminister Anders Anundsen flere ganger før de gjennomførte de omstridte tvangsreturene av asylbarn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 kan i kveld avsløre innholdet i flere hemmeligstemplede brev - der politiet skriver at tvangsreturene av asylbarn kan skape reaksjoner på grunn av regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Politiets utlendingsenhet viste konkret til samarbeidsavtalen, men hørte ingenting fra justisministeren og valgte derfor å gjennomføre uttransporteringene av barna.

Må svare i Stortinget

Justisminister Anders Anundsen må fredag svare i Stortinget på om han har visst om at tvangsreturer av asylbarn kan ha vært i strid med denne samarbeidsavtalen.

Brevene TV 2 har fått tilgang til viser altså at Anundsen fikk en rekke advarsler om dette fra politiet.

Etter det TV 2 kjenner til, har Justisdepartementet mottatt om lag 30 slike varsler.

Asylavtalen mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF innebærer blant annet at hensynet til barns beste skal tillegges mer vekt når søknader om opphold vurderes.

 

– Kan skape reaksjoner

I et varsel fra politiet datert 9. januar i fjor advarer politiet om at en tvangsretur av en barnefamilie til Afghanistan kan skape reaksjoner på grunn av samarbeidsavtalen.

«Det er imidlertid mulig at det faktum at en barnefamilie tvangsreturneres, i seg selv kan skape medieoppmerksomhet eller andre reaksjoner, særlig med hensyn til regjeringsplattformens og forepartiavtalens varsel om såkalt amnesti for visse barnefamilier», heter det i varselet.

Men PU hørte ikke noe fra justisdepartementet og gjennomførte tvangsreturene.

«PU har imidlertid ikke mottatt føringer om tilbakeholdenhet overfor denne gruppen, og gjennomfører derfor uttransporter som planlagt».

Brevet var undertegnet fungerende sjef i Politiets utlendingsenhet.

Det samme skjer i et tvangsretur-varsel datert 20. juni 2014.

Blir kontinuerlig varslet

Politiets utledningsenhet er pålagt å varsle Politidirektoratet, som igjen varsler Justisdepartementet om tvangsreturer. Dette gjelder særlig når en tvangsretur kan skape medieoppmerksomhet aller andre reaksjoner.

Justisminister Anders Anundsen bekreftet selv dette til Bergens Tidende i desember. 

– «Disse varslene sendes til utvalgte personer i embetsverket og statssekretæren som jobber med asyl- og innvandringssaker. Hensikten med varslene er å gjøre departementet forberedt på eventuelle spørsmål fra media. Dette er en mangeårig praksis i departementet. Enkelte av disse varslene tilflyter også meg», uttalte justisministeren til BT den gang.

Reagerer

KrFs Hans Olav Syversen reagerer sterkt på at Anundsen har fått advarsler om samarbeidsavtalen fra politiet – uten å gjøre noe.

– Jeg synes det først og fremst bekrefter at det er vanskelig å se at justisministeren har hatt særlig øye for de avtalen vi har hatt og som fikk sin avslutning i en ny forskrift før jul. I det mellomrommet mens det arbeidet pågikk så har utsendelsene foregått som før, sier Syversen.

Kjent sak

Statsekretær i justisdepartementet, Jøran Kallmyr sier dette er en kjent sak. 

– Dette er ikke advarsler, men varslinger om at noen blir sendt ut. Dette ble også oversendt til Stortinget den 19 desember. Det har vært en kjent sak over lengre tid at vi har mottatt varsler på enkelte saker som kan føre til spørsmål fra media, sier Kallmyr.

Så når politiet peker på samarbeidsavtalen så har dere vurdert at dette ikke er brudd på denne?

– Dette er varsling om at dette kan bli en mediasak og da lister man opp alt faktum som det kan bli spørsmål om fra media. Når man står i en situasjon der man får en fremtidig løsning for lengeværende asylbarnbarn så er det naturlig at man får spørsmål fra pressen, om dette er i stil med de forskriftsendringene. – Så er det også slik at reglene gjelder fra det øyeblikket reglene er vedtatt, sier Kallmyr til TV 2.