Oslopolitiet forventer at Krekar reiser frivilllig

Skuffet Krekar: Må til Kyrksæterøra – Oslo tingrett avviser klage. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SISTE: – Mulla Krekar er skuffet, men ikke overrasket. Det sier advokat Brynjar Meling til TV 2 etter å ha snakket med klienten. 

Må reise snart

– Vi er glad for at tingretten kom fram til at beslutningen er gyldig og at de har hørt på argumentenen våre, sier politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det er snakk om dager før mulla Krekar må reise nordover.

– Beslutningen skal etterleves og vi forventer at han kommer dit for egen maskin. Det er i øyeblikket han ikke etterlever beslutningen at det blir aktuelt med tvang, sier Rødås.

Anker tvert

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har allerede varslet at de vil anke avgjørelsen.

– Jeg har gått gjennom kjennelsen og sendt den til mulla Krekar. Vi hadde tatt høyde for det, så vi har allerede sendt en anke og det vil bli begjært oppsettende virkning, sier forsvarer Brynjar Meling til TV 2. 

Meling er skuffet over at retten ikke drøftet nødvendighetskriteriet vedtaket har. 

– Retten gir uttrykk for tvil, men har til slutt falt ned på at det ikke er grunnlag for å oppheve beslutningen sier Meling.

Retten mener at ingen av de grunnleggende rettssikkerhetsvilkårene er brutt.

Uansett finn retten at det er meir enn overvegande sannsynleg at Faraj framleis representerer ein trugsel mot grunnleggande nasjonale interesser. Det neste spørsmålet blir då om det er tilstrekkeleg grunn til å pålegge han opphaldsstad og meldeplikt, sett i forhold til formålet med dei tiltaka, skriver tingrettsdommer Oddmund Svarteberg i kjennelsen.

Seier til Oslo politidistrikt

Det var tirsdag i forrige uke at Oslo politidistrikt vedtok at mulla Krekar skal tvangsflyttes til Kyrksæterøra i Hemne kommune. Han skulle egentlig transporteres til trønderkommunen søndag. Nå har de fått medhold i Oslo tingrett om at vedtaket er gyldig.

- Oslo politidistrikt har i dag mottatt kjennelsen i Krekar-saken. Vi vil nå gå gjennom den, før vi gir kommentarer, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Hevder han er en trussel

Tirsdag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beslagla et stort antall håndskrevne dokumenter som skildrer likvideringer i fengselscellen til mulla Krekar.

Beslagene knyttes angivelig til etableringen og driften av et nettverk med Krekar-sympatisører som er utvist og dømt for terror. «Han utgjør fremdeles en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser», skriver PST i en fersk trusselvurdering som ble lagt frem i retten tirsdag.

I avgjørvelsen skriver tingrettsdommer Svarteberg følgende om politiets avgjørelse om å sende Krekar til Kyrksæterøra: Uansett finn retten at Faraj alt i alt vil bli oppsøkt av færre tilhengarar og sympatisørar frå inn- og utland dersom han tek opphald i Hemne kommune enn dersom han bur i Oslo eller omland. I tillegg kjem at han der vil få kontakta med færre personar enn dersom han bur i Oslo eller omland. Dermed står pålegget om tvangsmiddel i sakleg samanheng med formålet med det som er å redusere trugslar mot grunnleggande nasjonale interesser.

Sjølv om det kan vere at ikkje mange færre vil bli påverka av Faraj sine haldningane dersom han bur i Hemne kommune kontra i Oslo eller omland, finn retten ut frå at det er tale om alvorlege trugslar i og med at dei er retta mot grunnleggande nasjonale interesser, at reduksjonen vil bli stor nok til at den må tilleggast stor vekt ved vurderinga av om pålegget er forholdsmessig.

Retten kan ikkje sjå at det kan tilleggast stor vekt at pålegget vil redusere kontakten hans med kona og dei fire barna hans. Retten skyt inn at i alle fall tre av barna må vere i 20-åra. Elles er avstanden frå Oslo til Kyrksæterøra ein god del kortare enn mellom Oslo og Bagdad, slik at det vil vere praktisk mogleg for både kona og barna hans å reise til Kyrksæterøra for å besøke han der.

Er velkommen

Kyrksæterøra er et tettsted i Hemne kommune med litt over 4000 innbyggere. Kjøretid til Trondheim er rundt en og en halv time.

– Han vil få et mangfold og jeg tror han kommer til å kose seg om han kommer, sier ordfører i Hemne kommune, Ståle Vaag til TV 2.

Ifølge Oslo-politiet er det etter flere kriterier fra PST at Kyrksæterøra er bestemt som oppholdssted.

Videre pålegges Krekar meldeplikt til lokalt politi tre ganger i uken. Vedtaket gjelder fra 25. januar og foreløpig ut 2015.

Risikerer dødstraff

Mulla Krekar er begjært kastet ut av landet fordi han anses å være en trussel mot riket, men fordi han risikerer dødsstraff i hjemlandet Irak, har ikke utsendelsen blitt gjennomført.

TV 2 kommer med mer.