Etter flere lærerløse timer fikk elevene ved de videregående skolene i Hedmark nok. De ville sette lærerfraværet i system og utviklet en app som brukes til å dokumentere timene hvor elevene ikke har lærer eller vikar.

– Dersom elevene ikke får den undervisningen de har krav på, blir de ikke godt nok forberedt til eksamen, sier Tom Scott Unneberg Nielsen lederen i Elevorganisasjonen i Hedmark.

Prøvd ut tidligere 

Appen har vært prøvd ut siden desember og ifølge Elevorganisasjonen har den vist seg å fungere preventivt. Hvem som helst kan laste ned appen og føre opp hvilken time det gjelder og hvilken lærer som ikke har møtt opp.

Organisasjonen oppfordrer likevel til at tillitsvalgt i klassen fører fraværet.

– Lærerne setter ikke inn vikarer og da blir det vår jobb og si i fra at det går utover vår undervisning, sier Nielsen.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

Svært kritisk 

Til tross for at det ser ut til å fungere, er det flere som er kritiske til det nye systemet. Blant dem er Knut Aarbakke, leder for Samfunnsviterne og Akademikerne.

– Jeg forstår elevene men her påtar de seg arbeidsgivers rolle. Det er arbeidsgivers ansvar å føre fravær til lærerne i norsk skole. Samtidig er det et problem med personvernet. Hvor blir dette lagret og hvem eier informasjonen?

Lansert i dag

I dag lanserte elevorganisasjonen appen for Buskerud og Oppland, og håper at også disse fylkene snart vil ta i bruk appen.